E10 Topbanner 1

5 frågor och svar om E10 – Sveriges nya standardbensin

E10 är sedan den 1 augusti 2021 den nya standarden när du tankar bensin på macken. Drivmedlet innehåller tio procent etanol, vilket är dubbelt så mycket som i den förra 95-oktaniga standardbensinen E5. Syftet med att blanda in etanol, som är ett av världens vanligaste förnybara biobränslen, i bensinen är att minska koldioxidutsläppens negativa påverkan på klimatet. Nedan kan du ta del av svar på fem vanliga frågor om E10.
Vad står E10 för?

Vad står E10 för?

Med E10 menas bensin som har blandats med upp till tio volymprocent förnybar etanol.

 

Varför införs E10?

Varför införs E10?

Det är en naturlig följd av reduktionsplikten, en lag som infördes av regeringen 2018, som kräver att fossila drivmedel som säljs måste bestå av en viss procentsats förnybart biobränsle för att minska växthusgasutsläppen. Lagen skärptes den 1 augusti i år och den stegvis ökande etanolinblandningen ska pågå till och med 2030, då växthusgasutsläppen ska ha minskats med 28 % för bensin och 66 % för diesel.

 Kan min Hyundai tankas med E10?

Kan min Hyundai tankas med E10?

Alla bensindrivna Hyundai-modeller kan tankas och köras på E10. Är du osäker på vad som gäller för ett annat varumärke? Ta del av branschorganisationerna BIL Swedens och Drivkraft Sveriges lista över modeller som kan tankas med E10.

 

 

Hur mycket mer hållbart är etanol?

Hur mycket mer hållbart är etanol?

Etanol som har producerats i Europa bidrar till cirka 70 % lägre koldioxidutsläpp, räknat över hela livscykeln, jämfört med fossila bränslen som bensin.

 

Används E10 bara i Sverige?

Används E10 bara i Sverige?

Nej, E10 har stegvis introducerats i Europa sedan 2009 och finns nu i 14 EU-länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Ungern, Rumänien och Slovakien. E10 är vanligt även i USA och där är det tillåtet att blanda in upp till 15 % etanol i bensinen sedan januari 2011 och finns nu i 14 EU-länder utöver Sverige.