Hyundai lägger grunden för en hållbar morgondag, redan idag. Vi vill bana väg för en global omställning till vätgasdrivna bilar och arbetar kontinuerligt för att minska vårt koldioxidavtryck genom att erbjuda allt fler elektrifierade fordon.

Tre grundpelare i vår hållbarhetssyn

Under den globala företagsvisionen ”Progress for Humanity” strävar Hyundai efter en hälsosammare och mer hållbar värld för alla. Här kan du lära dig mer om Hyundai som företag, den dagliga verksamheten, produkter och mobilitetstjänster, samt samhällsprojekt och samarbetspartners.
Hållbarhet i praktiken som företag

Hållbarhet i praktiken som företag

Vi minskar vårt koldioxidavtryck genom att bland annat driva våra fabriker och kontor på ett mer miljövänligt sätt.

Skapa produkter och mobilitetstjänster

Skapa produkter och mobilitetstjänster

Vårt huvudfokus är att producera fler elektrifierade fordon och skapa nya mobilitetslösningar för människor över hela världen.

Samhällsprojekt och partnerskap

Samhällsprojekt och partnerskap

Vi ingår partnerskap och engagerar oss i olika samhällsprojekt för att uppnå en allt mer hållbar framtid.

Exempel från verkligheten

Vi är stolta över vårt hållbarhetsarbete. Det inkluderar allt från att kontinuerligt minska vårt koldioxidavtryck genom att optimera leveranskedjan och driften av våra fabriker, till samarbeten med frivilligorganisationer samt utveckling av bilar med innovativa material.
IONIQ 5 – innovativa material

IONIQ 5 – innovativa material

Vår populära elbil är bland annat utrustad med material som till viss del framställts av återvunna PET-flaskor.

Mer om innovativa material

Hyundais samarbete med Healthy Seas

Hyundais samarbete med Healthy Seas

Hyundai har inlett ett samarbete med frivilligorganisationen Healthy Seas för att avlägsna plast och fisknät från havet.

Mer om samarbete

Hållbarhetsrapport 2021

Hyundai Motor Companys hållbarhetsrapport för 2021 har den passande titeln ”Road to Sustainability”, och kan laddas ner via länken nedan. Vi kommer att fortsätta att sträva efter att uppfylla vår roll som leverantör av smarta mobilitetslösningar baserade på vår hållbarhetsvision.
Hyundais hållbarhetsrapport 2021

Hyundais hållbarhetsrapport 2021

I hållbarhetsrapporten beskrivs vår strategiska vision och vårt fortlöpande hållbarhetsarbete i detalj.

Ladda ner rapport
Sustainability Jaehoon Chang

"One thing will remain constant and abiding: Hyundai Motor Company’s management philosophy that places humanity above all other considerations. Based on this immutable belief, we will take the lead in creating a sustainable future in which all mankind can live safely and healthily while enjoying freedom of movement and the unique offerings of our lives."

 

Jaehoon Chang, VD och koncernchef, Hyundai Motor Company

Policyer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)

Hyundai har åtagit sig att arbeta med ESG (Environmental Social Governance) för att stärka vårt hållbarhetsarbete. Genom att fokusera på miljö (E), samhälle (S) och bolagsstyrning (G) kommer vi även att skapa ekonomiskt värde – det grundläggande målet för alla företag. Dessa ESG-faktorer är inkluderade i vår innovationsstrategi för 2025.

Vi är medlem i Dow Jones Sustainability Index

Dow Jones hållbarhetsindex följer aktieutvecklingen i världens ledande företag baserat på ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier. Dow Jones hållbarhetsindex är utformat för investerare som vill följa börsen men även fokusera på hållbarhet i sitt aktieval.

Läs mer om Hyundais hållbarhetsarbete

Företagets stora hållbarhetsengagemang

Företagets stora hållbarhetsengagemang

Innovativa produkter och mobilitetstjänster

Innovativa produkter och mobilitetstjänster

Hållbara samhällsprojekt och partnerskap

Hållbara samhällsprojekt och partnerskap