Så laddar du bäst din elbil - I hemmet, på jobbet, under resan

Så laddar du bäst din elbil - I hemmet, på jobbet, under resan

6 Februari 2018

Intresset för elbilar ökar stadigt. Ändå funderar vissa kring hur deras bilkörning kommer påverkas av att de kör på el istället för bensin. Kommer eldriften hämma vissa typer av resor eller situationer för att bilen behöver laddas? Det korta svaret är nej. Det långa svaret är att precis som vid körning av en bensindriven bil är det inget att oroa sig över, så länge som man planerar sina resor. Olika situationer tillåter olika typer av laddning och förberedelse. Vi går igenom våra rekommendationer baserat på vardera tillfälle.  
Ladda i hemmet

Ladda i hemmet

För dig som har en elbil rekommenderar vi definitivt att installera en laddbox hemma. På så sätt kan du alltid ladda bilen då du är hemma - exempelvis över natten. Det är både tids- samt kostnadseffektivt. Dessutom är laddning via en laddbox det absolut säkraste sättet att ladda på.

Vill du veta mer om varför vi rekommenderar att installera en laddbox hemma?

Ladda på jobbet

Ladda på jobbet

Ett annat tillfälle då du kan ladda din bil i flera timmar är medan du jobbar. Det enda du behöver är en parkeringsplats med en laddbox, samt en laddsladd. I våra elbilar passar laddsladdar med typ 2 kontakt, vilket är europeisk standard.

En laddsladd är bra att alltid ha med dig i bilen. Den kan du använda till att ladda på andra offentliga platser även under en kortare period, som när du är i mataffären eller en galleria. 

Ladda på resan 

När du kör en längre sträcka behöver du ladda din elbil - precis som du kan behöva fylla på med bensin. Istället för att stanna och tanka, stannar du och laddar. Eftersom det tar lite längre tid än att tanka, passar det utmärkt att ta en fikapaus under tiden. Vid dessa tillfällen är det perfekt att använda sig av snabb eller semisnabb laddning.

Vid semisnabb laddning används växelström genom ett elskåp på 16 ampere eller mer, vilket gör att laddningen går snabbare än med normalladdning. Allt från 11 KW och uppåt räknas som semisnabb laddning, där variationen beror på vad bilen klarar av och vad den som äger parkeringsplatsen vill installera.

Normalladdning motsvarar allt under 11 KW. Både IONIQ Plug-in och IONIQ Electric klarar semisnabb laddning.

Utöver semisnabb laddning finns även snabbladdning. Vid snabbladdning laddas IONIQ Electrics batteri från tomt till 80% batteristyrka på cirka 25-30 minuter, förutsatt att laddstationens kabel klarar 50 kw. Det går så snabbt eftersom man inte längre använder växelström, utan likström. Istället för att använda sig av bilens ombordladdare, laddas likström direkt till batteriet.