Elbil Hero

Miljöbilar

Vi är allt fler som vill värna om miljön, men ibland kan det vara svårt att veta hur. Vårt eget mål är att bli världsledande inom klimatsmart teknik, bland annat genom att ta fram bilar med låga CO2-utsläpp. Dessutom har vi under många år forskat i förnybara bränslekällor som hybridteknik, bränsleceller och elektricitet med nollutsläpp som mål.

Vad är en miljöbil?

Ordet miljöbilar refererar ofta till bilar som är energieffektiva och har liten miljöpåverkan. Alternativbränslebilar som flexifuelbilar och hybridbilar, samt bilar med "vanliga" bensin- eller dieselmotorer som anses snåla brukar falla under begreppet miljöbilar.

Även supermiljöbil är ett begrepp som många känner till. I samband med bonus malus-systemet som trädde i kraft 1 juli 2018 byttes dock miljöbilar och supermiljöbilar ut mot de nya begreppen klimatbonusbil, neutralbil och malusbil, även om de i folkmun fortsätter att kallas för miljöbilar.

Våra elektriska bilar

Här kan du läsa mer om våra elektriska och energieffektiva bilar, få information om hur de olika modellerna fungerar samt få råd och vägledning om vilken typ av bil som passar just dig.

Våra elektriska bilar

Effektiv design

Våra bilar byggs med minimal miljöpåverkan i åtanke. Vid tillverkningen ser vi till att hela 95% av bilen går att återvinna. Bilar som BIL Swedens medlemmar ansvarar för kan lämnas utan kostnad till ett mottagningsställe inom bilproducenternas nätverk.

Vi vill göra bilar som kombinerar hög bränsleeffektivitet, kraft och minimala utsläppsnivåer.

Med hjälp av ett antal smarta tekniska och mekaniska lösningar uppnås därmed maximal bränslesnålhet utan att kompromissa med kraften. För att göra våra bilar lättare använder vi alternativa material. För IONIQ så är huv, baklucka och delar av hjulupphängningen tillverkade av aluminium. En lätt bil som designats för att minska luftmotståndet hjälper till att minimera bränsleåtgången och därmed minska negativ miljöpåverkan.

Så påverkar bonus malus ditt bilköp

Från och med 1 juli 2018 började ett bonus malus-system gälla för personbilar, lätta lastbilar samt lätta bussar. I samband med bonus malus upp ersätts begreppen miljöbilar och supermiljöbilar av klimatbonusbil, neutralbil och malusbil.

Bonus malus premierar miljöanpassade fordon med relativt låga koldioxidutsläpp med en bonus.

Fordon med relativt höga koldioxidutsläpp belastas med högre skatt. Bonus malus påverkar endast fordon införskaffade efter 1 juli 2018.

Fyra av våra bilar kvalificerar sig som klimatbonusbilar - IONIQ Electric, IONIQ Plug-in, NEXO, samt kommande KONA Electric. Vår IONIQ Hybrid klassas som neutralbil.

Klimatbonusbil

Släpper ut 0-60 gram CO2/km
Berättigad till bonus
Minimal skatt på 360 kr/år

Neutralbil

Släpper ut 61-95 gram CO2/km
Ingen bonus
Minimal skatt på 360 kr/år

Malusbil

Släpper ut mer än 95 gram CO2/km
Ingen bonus
Skatt som stiger med ökade utsläpp

Pris och finansiering

Att köpa en ny bil är en spännande investering. Inköpspriset för elbilar kan vara lite högre än för konventionella fordon. Det beror på att elbilar ännu är en tämligen ny teknik och än så länge produceras i relativt liten skala, där den dyraste kompontenten i ett laddbard fordon är batteriet. Däremot kan elbilar ha andra ekonomiska fördelar. Köper du en personbil som enligt Transportsstyrelsen räknas som miljöanpassad, kan du få rätt till bonus och minimal skatt. Eftersom de bilarna i regel är billigare i drift sparar du pengar även där.

Vårt miljöarbete

Vi ser oss själva som miljöpionjärer och arbetar aktivt för att behålla den rollen. Ett av våra senaste initiativ var lanseringen av en renodlad elbilspool i Amsterdam. Hyundai arbetar även kontinuerligt med Project IONIQ, vårt långsiktiga forsknings- och utvecklingsprojekt, som genom innovation kommer att omdefiniera vår framtida syn på rörlighet. I Project IONIQ är en av fyra huvudinriktningar att vi ska vara fria från miljöföroreningar och energiutsläpp. Det första steget i Project IONIQ var att lansera IONIQ Hybrid, IONIQ Electric och IONIQ Plug-in. I och med lanseringen blev vi först i världen med att erbjuda en elhybrid, laddhybrid och ren elbil i en och samma biltyp. Att vi värnar om miljön har även gjort oss branschledande inom vätgastekniken. Forsknings- och utvecklingsarbete inleddes redan i slutet av 1990-talet för att hitta ett effektivt sätt att minska luftföroreningarna från trafiken. Ett av resultaten är världens första serietillverkade bränslecellsbil som drivs av vätgas, Hyundai ix35 Fuel Cell. ​