Hur hållbara är elektrifierade bilar?

Moderna elbilar producerar inga avgasutsläpp under körning. Trots en koldioxidintensiv batteritillverkningsprocess tyder forskning på att elbilar över tid har mindre koldioxidavtryck än bilar med konventionella förbränningsmotorer. Läs om olika klimataspekter nedan.

Så mäts utsläppen

Helt eldrivna bilar släpper ut noll gram koldioxid under körning. Elbilar har därmed potential att minska de globala koldioxidutsläppen från personbilstrafik. En studie som publicerats av The International Council on Clean Transportation (ICCT) visar på att elbilar, sett över hela sin livscykel, har ett lägre totalt koldioxidavtryck i jämförelse med bilar som har konventionella förbränningsmotorer. Ta reda på mer nedan.

ICCT är en oberoende ideell organisation som grundades för att tillhandahålla högkvalitativ, opartisk forskning samt teknisk och vetenskaplig analys till miljölagstiftande organ.

I deras studie, som hänvisas till ovan, undersöktes de totala växthusgasutsläppen under produktens livscykel för olika typer av drivlinor. När man tittar på de resultat som visas i stapeldiagrammet kan man se att elektrifierade bilar gör ett mindre totalt koldioxidavtryck än traditionella bensin- och dieselbilar, trots att de energiintensiva batterierna släpper ut mer koldioxid i tillverkningsfasen än förbränningsmotorer.

Beroende på den nationella energimixen varierar koldioxidutsläppen för produktionen av bränslet (bensin eller elektricitet) mellan europeiska länder. Till exempel producerar Norge mycket energi från vattenkraft och släpper därför nästan inte ut någon koldioxid när man producerar energi för elfordon. Å andra sidan har länder som Tyskland och Nederländerna en energimix som släpper ut mer koldioxid. Men när elen väl producerats släpper den inte ut ytterligare utsläpp från avgasröret, vilket förbränningsmotorer gör.

Ser man till en elektrifierad bils totala livslängd kan man förenklat säga att ju mer förnybar energi som används för att producera och ladda fordonet, och ju mer batterierna kan återvinnas, desto mindre miljöpåverkan har den jämfört med konventionella bensin- och dieselbilar.

Nytänkande interiör i IONIQ 5

Se hur växter förvandlas till komponenter. Blommor förvandlas till biofärg och återvunna plastflaskor förvandlas till tråd. Den innovativa användningen av naturmaterial är ytterligare ett bidrag i vår strävan efter hållbarhet i våra tillverkningsmetoder, vilket gör IONIQ 5 mindre beroende av oljebaserade produkter.

Tillåt kakor att titta på videon

Tillverkning

Tillverkning och återvinning

Koldioxidpåverkan från tillverkningen av själva bilen är ganska jämn när man jämför elektrifierade bilar med konventionella bilar.

Att tillverka de kraftfulla batterier som ger dig bra räckvidd är dock en energikrävande process i dagsläget, som börjar med brytning av råvaror som nickel, koppar, kobolt, grafit och sällsynta jordartsmetaller som neodym och litium.

Totalt sett är energiförbrukningen för att bygga en bil dock avsevärt mindre än den energi som används för att driva den under hela dess livslängd. Detta innebär att elbilar förhållandevis snabbt kompenserat sitt tillverkningsunderskott.

Electric Global Modular Platform

Electric Global Modular Platform

Vår nya helt elektriska plattform E-GMP passar ett brett utbud av fordon, körsträckor och livsstilar genom ett standardiserat batterisystem med teknik som är optimerad för elbilar.

Återvinning och återanvändning

Återvinning och återanvändning

Alla Hyundais batterier är skapade för att kunna användas igen. Det innebär att de kan återanvändas eller delvis få nytt liv i ett batterilagringssystem, tänkt att kunna förse hela hem eller kontor med ström och avsevärt minska CO2-utsläppen.

Hyundai fabrik i Sydkorea.

Ett internationellt initiativ

RE100, Renewable Energy 100 Percent, är ett globalt initiativ som leds av Climate Group och sammanför världens mest inflytelserika företag som strävar efter att använda sig av 100% förnybar energi. Inom det första medlemsåret är alla medlemmar skyldiga att presentera planer på hur deras övergång till förnybar energi ska ske på kort och lång sikt. Hyundai har varit medlem sedan 2021.

Hyundaikontor.

Omställning till förnybar energi

En viktig milstolpe i vår strävan att uppnå global CO2-neutralitet 2045 är vår ambition att gå över till 100% förnybar energi i alla våra produktionsanläggningar. Vår fabrik i Tjeckien är den första planerade europeiska ombyggnaden.

Robotar bygger bilar på Hyundai-fabriken.

Från del till färdig bil

En avgörande faktor för vår konkurrenskraft inom elfordonssektorn är vårt leverantörsnätverk. Därför kommer vi på Hyundai att fortsätta att övervaka och stötta alla våra partners i deras resa mot CO2-neutralitet. Det gör vi genom att tillhandahålla riktlinjer, utbildning och skapa ett samarbetsprogram för hela vår leveranskedja inklusive råmaterial.

Robot bygger Hyundai Bil.

Smarta fabriker

Hyundai Motor Group Innovation Center i Singapore (HMGICS) kommer fungera som ett nav för skapandet av ett innovativt mobilitetsekosystem samt forskning inom relevanta områden i produktionskedjan, inklusive fordonsleverans och provkörning. Det ska dessutom utvecklas till att vara utsläppsfritt och uteslutande använda sig av sol- och vätgasenergi.

Hyundais arbete för CO<sub>2</sub>-neutralitet år 2045

Hyundais arbete för CO2-neutralitet år 2045

Hyundai arbetar för CO2-neutralitet år 2045. För att nå målet utökar vi bland annat vårt sortiment av elbilar, utvecklar nästa generations elbilsplattformar och investerar i mer hållbara energi- och tekniklösningar.

Mer om CO2-neutralitet

Material

Med siktet mot en mer hållbar värld

De designers och ingenjörer som utvecklade IONIQ 5 kände sig manade att göra allt de kunde för att förändra världen. Användningen av naturliga biomaterial gör till exempel IONIQ 5 mindre beroende av oljebaserade produkter.

Tillåt kakor att titta på videon

Tyg skapat av återvunna plastflaskor

Tyg skapat av återvunna plastflaskor

I varje IONIQ 5 har upp till 32 PET-plastflaskor skurits isär och spunnits till tråd, vilket har använts för att skapa ett elegant och slitstarkt tyg.

Växter har använts i både säten och mattor

Växter har använts i både säten och mattor

Säten, tak och mattor innehåller biologiska komponenter som extraherats från sockerrör och majs. Lädret i IONIQ 5 har färgats med vegetabilisk linfröolja.

Blommor har förvandlats till färg

Blommor har förvandlats till färg

Dörrar och paneler i IONIQ 5 har målats med biofärg som innehåller oljeextrakt från rapsblommor och majs.

Råmaterial från naturen

Naturmaterial har använts till viss del under tillverkningen av IONIQ 5, så som ekologiskt behandlat läder och återvunnet garn. Dessutom används råmaterial utvunnet från sockerrör i bilens innertak, mattor och klädsel. Den innovativa användningen av naturmaterial ökar hållbarheten i våra tillverkningsprocesser då vi minskar vårt beroende av oljebaserade produkter.
Vårt samarbete med Healthy Seas

Vårt samarbete med Healthy Seas

Hyundai samarbetar med ideella organisationen Healthy Seas för att hjälpa till att avlägsna plast och rester av fiskeutrustning från havet.

Läs om samarbetet

Våra elektrifierade bilar

IONIQ 5 N

IONIQ 5 N

IONIQ 5

IONIQ 5

IONIQ 6

IONIQ 6

KONA Electric

KONA Electric

TUCSON Plug-in Hybrid

TUCSON Plug-in Hybrid

SANTA FE Plug-in Hybrid

SANTA FE Plug-in Hybrid

Vad vill du läsa mer om?

Så säkra är våra elektriska bilar

Så säkra är våra elektriska bilar

Snabbare, närmare och bättre laddning

Snabbare, närmare och bättre laddning