Proactive Topbanner

Aktiv säkerhet

Din Hyundai håller dig trygg

Hyundai Smart Sense är hjärtat i våra bilars aktiva säkerhetssystem och håller bland annat ett öga på andra fordon i trafiken, så att du undviker olyckor samtidigt som en rad andra funktioner gör din körning både enklare och tryggare. Eftersom barn beter sig annorlunda än vuxna har vi givetvis också tagit fram funktioner som fokuserar speciellt på dem.

Ingriper automatisk när du behöver det

Vårt avancerade förarassistanssystem, Advanced Drive Assistant System, är designat för att hjälpa dig att undvika att begå misstag som kan leda till riskfyllda situationer i trafiken. Systemet använder sig av sensorer, kameror och radar för att övervaka miljön runt din Hyundai och ingriper automatiskt vid behov.

Motorvägsassistans (HDA)

Funktionen motorvägsassistans är en kombination av filhållningsassistans och adaptiv farthållare, och använder sig av sensorer och kartdata för att säkerställa säker körning och automatiskt anpassad hastighet i utsatta situationer.

Kollisionsvarnare vid korsning

Minskar kollisionsrisken i korsningar genom att upptäcka fordon som närmar sig från sidorna, och kan automatiskt bromsa bilen om det skulle krävas.

Filbytesvarnare

Med hjälp av frontkameran övervakar filbytesvarnaren vägmarkeringarna och bidrar aktivt till ökad säkerhet genom att varna om föraren oavsiktligt är på väg ut ur körfältet.

Utökad automatisk nödbroms (FCA)

Ett avancerat aktivt säkerhetssystem som varnar föraren i nödsituationer och automatiskt kan bromsa bilen om så krävs. Funktionen registrerar fordon, cyklister och fotgängare.

Filhållningsassistans, aktiv (LKA)

Filhållningsassistansen använder sig av frontkameran för att registrera vägmarkeringarna. Om bilen skulle vara på väg ur sitt körfält, varnar systemet föraren om detta och kan också aktivt styra emot för att leda tillbaka bilen in i sitt körfält.

Dödavinkelvarnare, aktiv (BCA)

Dödavinkelvarnaren övervakar området på sidorna bakom bilen. Om det upptäcker ett annat fordon, visas en visuell varning i sidobackspeglarna och det upplevs ett motstånd i ratten som gör det svårt att lämna filen.

Varning för korsande trafik vid backning (RCCW)

Med hjälp av radarsensorer monterade bak, minskar risken för kollision med fordon som närmar sig från sidan när man backar ut från ställen där sikten är skymd. RCCW varnar föraren både visuellt och med en ljudsignal.

Trötthetsvarnare (DAW)

Trötthetsvarnaren ökar säkerheten och bekvämligheten genom att kontinuerligt övervaka och analysera körmönstret. När systemet känner igen ett körmönster som tyder på trötthet/okoncentration, varnar det föraren om detta med en ljudsignal och ett meddelande på instrumentpanelen som föreslår en paus.

Smart Cruise Control (NSCC)

Använder data från bilens navigationssystem för att automatiskt anpassa farten vid körning i skarpa kurvor, på landsväg eller motorväg. När funktionen är aktiverad ändras också hastigheten automatiskt för att matcha den rådande hastighetsbegränsningen.

Praktisk säkerhet för en hektisk vardag

På Hyundai har vi utvecklat ett brett utbud av praktiska och användarvänliga funktioner som gör din körning bekvämare – samtidigt som du kan fokusera på vägen framför dig.

Barnsäkerhet

Alla passagerare ska uppleva samma höga säkerhetsnivå

Vi lägger stor vikt på säkerheten för de allra minsta passagerarna. Därför har vi designat speciella funktioner som är anpassade för att hålla just barn trygga.

Kliv säkert ut ur bilen

Kliv säkert ut ur bilen

Denna smarta funktion förhindrar olyckor genom att registrera fordon som kommer körande bakifrån. Händer detta låses dörrarna automatiskt och passagerarna kan kliva ut ur bilen först när fordonet passerat.

Varningssystem för glömda baksätespassagerare

Varningssystem för glömda baksätespassagerare

Ultraljudssensorer övervakar baksätet och om föraren lämnar bilen, och sensorn registrerar rörelser i baksätet, aktiveras signalhornet och strålkastarna automatiskt.

Vad vill du läsa mer om?

Passiv säkerhet

Passiv säkerhet

Läs mer om hur våra bilar är designade och konstruerade för att kunna motstå kollisioner och skydda samtliga passagerare.

Läs mer
Innovativ säkerhet

Innovativ säkerhet

Vi utvecklar och förbättrar ständigt säkerheten i alla våra bilar. Ta reda på mer om våra innovativa teknologier.

Läs mer
Översikt säkerhetsfunktioner

Översikt säkerhetsfunktioner

Hyundai Smart Sense ger alla Hyundai-ägare tillgång till en rad avancerade säkerhets- och förarassistansfunktioner.

Läs mer