En värld av säkerhet

Tack vare Hyundai Smart Sense, vårt banbrytande säkerhetssystem, får du beroende på vilken modell du äger tillgång till en rad avancerade säkerhets- och förarassistansfunktioner. Nedan kan du läsa mer om våra innovativa funktioner och ta reda på hur de bidrar till att göra din körning säkrare, enklare och roligare.
Hyundai NEXO från sidan.
Två Hyundai NEXO-modeller sedda framifrån.

Körsäkerhet

Kollisionsvarning (FCA)
Bromsar automatiskt bilen för att undvika kollision. FCA-systemet ser till att din bil stannar, även om du själv är distraherad. Med hjälp av radar och/eller frontkameran övervakar systemet vägen framför dig och varnar dig om kollisionsrisk med fordon, cyklister eller fotgängare föreligger. Full bromskraft appliceras om du själv inte reagerar i tid.

Grundläggande funktion
FCA-systemet övervakar vägen framför dig och varnar dig vid kollisionsrisk med fordon, cyklister eller fotgängare – full bromskraft appliceras om du själv inte reagerar i tid.

Vänstersväng vid korsning (FCA-JT)
FCA-systemet ger dig ökad säkerhet vid vänstersväng i korsningar, genom att aktivera nödbromsen om kollisionsrisk med mötande trafik föreligger.

Passera korsning (FCA-JC)
Upptäcker fordon som kommer körande från sidorna i en korsning. Nödbromsen aktiveras
automatiskt om kollisionsrisk detekteras.

Filbyte (FCA-LS)
När du byter fil hjälper FCA-systemet dig automatiskt om det finns risk för kollision med ett mötande fordon i det andra körfältet.

Filbyte med mötande trafik (FCA-LO)
Vid omkörning på tvåfilig väg hjälper FCA-systemet dig automatiskt om det finns risk för
kollision med ett mötande fordon.

Filhållningsassistansen varnar föraren om bilen är på väg ut ur körfältet, och kan aktivt styra emot för att leda tillbaka bilen in i sitt körfält.

När denna är aktiverad, ser den till att bilen håller sig mitt i sitt körfält (i hastigheter mellan 0 till 150 km/h), både på motorväg och i stan.

Dödavinkelvarnaren övervakar området på sidorna bakom bilen. Om ett annat fordon upptäcks visas en visuell varning i sidobackspeglarna och det upplevs ett motstånd i ratten som gör det svårt att lämna körfältet.

Dödavinkelvarnaren övervakar området på sidorna bakom bilen. Om ett annat fordon upptäcks, indikeras detta genom att en varningslampa tänds på ytterbackspegeln. Om du därefter aktiverar blinkern, hörs en varningssignal.

Denna smarta funktion hjälper till att undvika olyckor genom att detektera fordon som närmar sig bakifrån och visar en visuell varning och ytterbackspegeln samt avge en ljudsignal.

Registrerar fordon som kommer körande bakifrån. Sker detta låses dörrarna automatiskt och passagerarna kan kliva ut ur bilen först när fordonet passerat.

Ultraljudssensorer övervakar baksätet och om föraren lämnar bilen, och sensorn registrerar rörelser i baksätet, aktiveras signalhornet och strålkastarna automatiskt.

Varnar dig med ljud- och ljussignaler när du överskrider hastighetsgränsen. Dessutom påminner den dig om att ändra den inställda hastigheten för manuell hastighetsbegränsare eller smart farthållare så att den håller sig inom hastighetsgränsen.

När ett mönster av trötthet eller distraktion identifieras påkallar systemet din uppmärksamhet med ett varnings- och popup-meddelande som föreslår en paus.

Låter dig se högra och vänstra sidan av din Hyundai på den centrala pekskärmen. Kameror aktiveras när du sätter i gång bilens blinkers och byter körfält.

Denna funktion slår av och på helljuset automatiskt. På så sätt har du alltid optimalt ljus i mörker utan att riskera att blända mötande fordon.

En röd Hyundai i30 N i stadsmiljö.
En röd Hyundai i30 N på en bro.

Förarassistans

Bättre säkerhet och mindre stress. Håller ett inställt avstånd till framförvarande fordon och minskar eller ökar automatiskt hastigheten till en förinställd gräns.

När denna är aktiverad, ser den till att bilen håller sig mitt i sitt körfält i hastigheter mellan 0-150 km/h, både på motorväg och i stan.

Funktionen är en kombination av filhållningsassistans och adaptiv farthållning som använder sensorer och navigationsdata för att säkerställa säker körning och automatiskt anpassad hastighet i utsatta situationer.

Den här smarta funktionen meddelar föraren med en signal när framförvarande fordon börjar röra på sig igen efter att ha stått stilla, t.ex. vid ett stoppljus eller i en kö.

En man låser en mörk Hyundai TUCSON.
Hyundai i30 på en parkeringsplats.

Parkeringssäkerhet

Underlättar sikten när du parkerar eller backar. På pekskärmen ser du en bild i realtid av vyn bakom bilen plus guidande dynamiska linjer.

Njut av 360 graders sikt för enklare och säkrare parkering. Fyra högupplösta kameror fram, på sidorna och bak visar omgivningen i realtid.

Parkera enklare och säkrare med PDW-systemet som genom sina sensorer i främre och bakre stötfångare varnar dig om du står för nära grannbilen, skyltar eller liknande, så att du undgår repor vid parkering.

Med hjälp av radarsensorer monterade bak, minskar risken för kollision med fordon som närmar sig från sidan när man backar ut från ställen där sikten är skymd. RCCW varnar föraren både visuellt och med en ljudsignal.

När du backar ut från områden med dålig sikt varnar systemet inte bara om fordon närmar sig från sidan – det ansätter även bromsarna automatiskt.

Vid parkering och backing säkerställer PCA-R-systemet att du varnas för fotgängare eller objekt bakom bilen. Systemet aktiverar automatiskt bromsen vid en förestående kollision.

Parkeringsassistans

Med denna funktion parkerar bilen sig själv, utan att någon sitter i bilen. Den kan också köra ut igen, så att det blir lätt för dig att komma in. Allt som krävs är ett klick på din Smart Key.

Parkera din bil utifrån med hjälp av din Smart Key. Fungerar både vid parallel och vinkelrät parkering.

Vad vill du läsa mer om?

Aktiv säkerhet

Aktiv säkerhet

Passiv säkerhet

Passiv säkerhet

Innovativ säkerhet

Innovativ säkerhet