Hyundai vejhjælp

Hyundai vägassistans

Snabb hjälp om olyckan är framme

Tel: 0771-648 010
Gratis vägassistans i hela Europa

Gratis vägassistans i hela Europa

När du köper en ny Hyundai från en svensk Hyundai-återförsäljare får du automatiskt gratis Hyundai Vägassistans i Sverige och resten av Europa, med undantag av Grönland och Färöarna.

Skulle olyckan vara framme kan du vara säker på att din bil transporteras till en auktoriserad Hyundai-verkstad med specialutbildade tekniker. Endast originalreservdelar används och fabrikens samtliga föreskrifter följs till punkt och pricka, så att nybilsgarantin bibehålls. Hyundai Vägassistans gäller för personbilar och varubilar med en totalvikt upp till 3 500 kg.

Vägassistans under hela bilens livstid

Upprätthåll vägassistansprogrammet

Som Hyundai-ägare kan du upprätthålla vägassistansprogrammet under hela bilens livstid. Du behöver bara se till att serva bilen med jämna mellanrum, enligt modellens serviceschema/serviceintervall, exempelvis på en auktoriserad Hyundai-verkstad i Sverige. När servicen är klar kommer din Hyundai att få ett klistermärke som visar att du får vägassistans fram till nästa auktoriserade service. Om din Hyundai inte genomgått alla tidigare servicekontroller behöver den bara in på en service på en Hyundai-verkstad. Därefter ingår den återigen i vägassistansprogrammet. Detta gäller även äldre modeller.

Hjälp dygnet runt

Vi svarar i telefonen dygnet runt, vilket innebär att du alltid kan vara säker på att få hjälp om du råkar ut för tekniska problem. Skulle det vid något tillfälle krävas säkerhetsrelaterat extraarbete på din bil måste även detta utföras av en auktoriserad Hyundai-verkstad för att vägassistansprogrammet ska fortsätta att gälla. 

Hy Se Vagassistans 1440X810

Du kan ladda ner och skriva ut vår broschyr om Hyundai Vägassistans – så har du alltid den viktigaste informationen nära till hands.

Ladda ner broschyr

Så hjälper vi dig

Reparation på plats

Utgångspunkten är att Hyundai Vägassistans alltid försöker att hjälpa dig vidare från den plats där din Hyundai blivit stående. Ofta kan mindre problem enkelt repareras på plats. Om batteriet är tomt ger vi dig starthjälp (elbilar bogseras till närmaste laddstation). Om bränslet tagit slut kommer vi ut med en reservdunk (vätgasbilar bogseras till närmaste vätgasstation). De originalreservdelar och bränslet som levereras till dig ska betalas av dig. Om din bil fått punktering hjälper vi till att byta till reservhjul/ nödhjul eller att använda däckkittet. Det är en förutsättning att det finns ett användbart reservhjul/nödhjul eller däckkit och ev. låsmuttrar i din bil.

Bogsering i samband med driftstopp

Om din Hyundai inte kan repareras på plats ingår bogsering av bilen och passagerarna till närmaste Hyundai-verkstad i Hyundai Vägassistans. Om du har ett släp eller en husvagn bogseras även den.

Bärgning

Om din bil sitter fast eller om du kört i diket hjälper vi dig att bärga eller dra loss bilen. Om din bil är okörbar efter bärgningen bogseras den till en autoriserad Hyundai-verkstad. Om vi ska dra loss din bil på din hemadress måste snöröjningen vara tillräcklig. Bärgningen gäller innanför Sveriges gränser.

Inlåsta/borttappade nycklar

Om du haft oturen att låsa in din bilnyckel låser vi upp bilen så att du får din nyckel igen. Om du tappat din nyckel ingår bogsering av bilen och passagerarna till närmaste Hyundai-verkstad i Hyundai Vägassistans. I Sverige kan du även be att få bilen bogserad till den Hyundai-verkstad du föredrar.

Gratis lånebil

Om din bil inte kan repareras samma dag blir du erbjuden en lånebil i upp till 3 dygn. Utgångspunkten är att din lokala Hyundai-verkstad tillhandahåller lånebilen. Om det inte är möjligt kommer Hyundai Vägassistans att hjälpa dig med en lånebil. Om lokala förhållanden gör det omöjligt att tillhandahålla en lånebil kan Hyundai Vägassistans inte hållas ansvarig.

Alternativ transport

Såvida du och eventuella passagerare väljer att inte följa med bärgaren erbjuds ni att fortsätta resan med buss, tåg, taxi eller liknande. Hyundai Vägassistans täcker föraren samt de passagerare som enligt lag får vara med i bilen.

Hotell

Om din Hyundai inte kan repareras samma dag kommer du och det antal passagerare som enligt lag får vara med i bilen att erbjudas hotellövernattning. Det förutsätter att skadeplatsen ligger mer än 100 km från din bostad. I Sverige erbjuds ersättning för en övernattning och i utlandet upp till sju övernattningar.

Hämtning av reparerat fordon

Om du ska hämta din Hyundai efter reparation på verkstaden kan du få ersättning för dina utgifter för transport till verkstaden. Flygresa ingår om en tågresa varar mer än 6 timmar (utomlands mer än tio timmar).

Följande länder omfattas

Tryggheten som vår vägassistans ger gäller inte bara på hemmaplan, utan hjälpen finns även nära tillhands i alla europeiska länder nedan, dygnet runt. När olyckan är framme ringer du det vanliga vägassistansnumret och hjälp skickas direkt till platsen. Allt för att avbrottet i din resa ska bli så kort som möjligt. Om det inte går att reparera bilen vid vägen bärgas den till närmaste auktoriserade Hyundai-verkstad, där du även kan erbjudas en lånebil. 

Följande länder omfattas av Hyundai Vägassistans:

Albanien

Andorra

Belgien

Bosnien-Hercegovina

Bulgarien

Cypern

Danmark

England

Estland

Finland

Frankrike

Gibraltar

Grekland

Holland

Vitryssland

Iran

Irland

Island

Israel

Italien

Kosovo

Kroatien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Makedonien

Malta

Marocko

Moldavien

Monaco

Montenegro

NordIrland

Norge

Polen

Portugal

Rumänien

Ryssland (fram till Uralbergen

San Marino

Sardinien

Schweiz

Serbien

Skottland

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Tjeckien

Tunisien

Turkiet

Tyskland

Ukraina

Ungern

Vatikanstaten

Wales

Österrike

Det finstilta

Hyundai Vägassisstans handlar om snabb hjälp, dygnet runt, året om. Men det finns vissa specifika situationer och omkostnader som tjänsten inte täcker.

Hyundai Vägassistans täcker inte:

 • Trafikolycka och trafikskador.
 • Kostnader för service.
 • Kostnaderna för verkstad, reservdelar, reservhjul, däckkit, bränsle, motorolja eller andra utgifter relaterade till att skadan åtgärdas.
 • Om bilen har byggts om eller trimmats och fått skador på grund av detta.
 • Fel som uppstått på grund av fel på släp, husvagn m.m.
 • Om den senaste servicen utförts av en icke auktoriserad verkstad.
 • Assistans efter stöld.
 • Vid fel som beror på användning av reservdelar som kvalitetsmässigt inte motsvarar originalreservdelar.
 • Bogsering från en verkstad till en annan.
 • Vid oberättigad begäran och användning av Hyundai Vägassistans.
 • Vid driftstopp pga. oaktsamhet, t.ex. felaktig hantering eller ignorering av varningslampor.

Force majeure

I händelse av force majeure, däribland strejk, naturkatastrof, extremt väder, extrema vägförhållanden, krig, terrorism, uppror eller oroligheter, kan Hyundai Vägassistans inte hållas ansvarig för bristande assistans. Motsvarande kan inga krav resas mot Hyundai Vägassistans i händelse av bristande assistans.