Säkerhet

Säkerhet

Hyundai SmartSense
Med Hyundai SmartSense, våra avancerade förarassistanssystem, har helt nya KONA Hybrid den senaste aktiva säkerhetstekniken – utvecklad för att göra dina resor tryggare och säkrare.  
Adaptiv farthållare med Stop&Go-funktion (SCC med S&G)

Adaptiv farthållare med Stop&Go-funktion (SCC med S&G)

Ökar säkerheten och minskar stress genom att hålla ett inställt avstånd till framförvarande fordon, eftersom systemet automatiskt sänker eller ökar hastigheten till en förinställd gräns i enlighet med de aktuella trafikförhållandena. I tät, långsam trafik håller SCC det förinställda avståndet ner till 0 km/h och efter ett stopp startar motorn igen och följer framförvarande trafik.

Automatisk nödbroms med igenkänning av fordon,  fotgängare och cyklist (FCA)

Automatisk nödbroms med igenkänning av fordon, fotgängare och cyklist (FCA)

FCA är ett avancerat aktivt säkerhetssystem som varnar föraren i nödsituationer och automatiskt kan bromsa bilen om så skulle krävas. Med hjälp av kamerasensorer och en frontradar, arbetar FCA i tre steg. Först varnar systemet föraren både visuellt och med en ljudsignal. I ett andra steg förbereder det sedan bromsarna för risken för kollision, och i det tredje steget applicerar det full bromskraft för att helt undvika en kollision, eller minimera effekterna av en sådan om den inte skulle gå att undvika. Systemet är aktivt från 9 km/h och uppåt, och kan registrera andra fordon liksom även cyklister och fotgängare.

Dödavinkeln-varnare (BCW) med filbytesassistent.

Dödavinkeln-varnare (BCW) med filbytesassistent.

Dödavinkeln-varnaren, som också den arbetar med radar, övervakar området på sidorna bakom bilen. Om det upptäcker ett annat fordon, indikeras detta genom att en varningslampa tänds på ytterbackspegeln på den aktuella sidan. Om föraren därefter aktiverar blinkern, hörs en varningssignal vid filbyte om ett annat fordon upptäckts i den döda vinkeln.

Varningssystem för korsande fordon bakom bilen (RCCW)

Varningssystem för korsande fordon bakom bilen (RCCW)

Med hjälp av radarsensorer monterade bak, minskar Varningssystem för korsande fordon bakom bilen (RCCW) risken för kollision med fordon som närmar sig från sidan när man backar ut från ställen där sikten är skymd. RCCW skannar av området 180 grader bakom bilen med radar, och varnar föraren både visuellt och med en ljudsignal om något fordon skulle närma sig från endera sidan bakom bilen. Beroende på version.

Filkörningssystem med följfunktion (LFA)

Filkörningssystem med följfunktion (LFA)

Helt nya KONA hybrid är utrustad med ett filkörningssystem (LFA). När denna är aktiverad, ser den till att bilen håller sig mitt i sitt körfält (i hastigheter mellan 0 till 150 km/h), både på motorväg och i stan. Beroende på version.

Filhållningsassistans (LKA)

Filhållningsassistans (LKA)

Filhållninsgassistansen (LKA) använder sig av frontkameran för att registrera vägmarkeringarna. Om bilen oavsiktligen skulle vara på väg ur sitt körfält, varnar systemet föraren om detta och kan också aktivt styra emot för att leda tillbaka bilen in i sitt körfält.

Aktiv säkerhetsteknik

Aktiv säkerhetsteknik

Från automatisk inbromsning för att undvika kollisioner till att upptäcka fordon som döljer sig i den döda vinkeln – helt nya KONA hybrid kan varna dig om eventuella faror när du är ute och kör. Dessutom kan funktioner som körfältsassistenten Lane Keeping Assist aktivt styra emot och se till att du håller dig i rätt körfält, både i hög och låg hastighet.

Intelligent varning för hastighetsbegränsningar (ISLW)

Intelligent varning för hastighetsbegränsningar (ISLW)

Den intelligenta varningen för hastighetsbegränsningar använder sig av frontkameran och information från navigationssystemet för att läsa av den aktuella hastighetsbegränsningen. Denna visas sedan i realtid både på instrumentpanelen och på navigationssystemets display, tillsammans med ev. omkörningsförbud. (Tillval)

Helljusassistans (HBA)

Helljusassistans (HBA)

Strålkastarna kan fås med toppmodern LED-teknik som lyser upp med ett dagsljusliknande ljus och har betydligt längre livslängd och lägre energiförbrukning än konventionella halogenlampor. När helljusassistansen (HBA) sätts i automatläget nattetid, detekterar systemet såväl mötande fordon som sådana som ligger framför i det egna körfältet och bländar ner till halvljus för att inte blända andra trafikanter. När systemet inte registrerar några andra fordon, bländar det automatiskt upp till helljus igen.

Trötthetsvarnare (DAW)

Trötthetsvarnare (DAW)

Trötthetsvarnaren (DAW) ökar säkerheten och bekvämligheten genom att kontinuerligt övervaka och analysera körmönstret. Det gör den med hjälp av data om t.ex. rattutslaget, styrmomentet och bilens placering i sitt körfält. När systemet känner igen ett körmönster som tyder på trötthet/okoncentration, varnar det föraren om detta med en ljudsignal och ett meddelande på instrumentpanelen som föreslår en liten kaffepaus: