Integritetspolicy för Hyundai Bilar Import AB

Denna integritetspolicy förklarar hur Hyundai Bilar Import AB ("vi" eller ”oss”) som en del av Nic. Christiansen-koncernen behandlar dina personuppgifter och är utfärdad på uppdrag av alla bolag inom Nic. Christiansen-koncernen.  

Nic. Christiansen-koncernen definieras som: Nic. Christiansen-koncernens CVR-översikt

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är: 

Hyundai Bilar Import AB
Organisationsnummer: 559113-8655
Hyllie Stationsväg 42
215 32 Malmö


ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER 

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål: 

När du använder vår webbplats – När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om dig för följande ändamål:

Cookies: När du besöker vår webbplats och godkänner användningen av cookies på din enhet, används personuppgifter för olika ändamål (nödvändiga, funktionella, statistiska, marknadsföring). Du kan läsa mer om cookies i vår cookiepolicy.
Behandlingsgrund: Samtycke – GDPR art. 6.1 a. 

Behandling av dina förfrågningar före försäljning: Personuppgifter som lämnas via online-formulär, chattfunktioner etc. innan en försäljning, används för att hantera den specifika förfrågan, t.ex. förfrågningar om provkörning av en bil, beställning av broschyrer och prislistor eller begäran om kontakt. Om du i samband med denna förfrågan också samtycker till detta, behandlas dina personuppgifter för marknadsföring enligt nedan.
Uppgifter som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, preferenser. 
Behandlingsgrund: Uppfyllande av avtal – GDPR art. 6.1 b.

Behandling av dina förfrågningar i samband med försäljning: Personuppgifter som lämnas via onlineformulär, chattfunktioner etc. i samband med en försäljning, används för att kontakta dig för behandling av den specifika förfrågan, t.ex. verkstadsbesök, beställning av specifika erbjudanden samt andra tjänster som kan beställas via webbplatsen. Om du i samband med denna förfrågan också samtycker till detta, behandlas dina personuppgifter för marknadsföring enligt nedan.
Uppgifter som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, preferenser. 
Behandlingsgrund: Uppfyllande av avtal – GDPR art. 6.1 b.

Marknadsföring: Personuppgifter används i marknadsföringssyfte, bland annat för att rikta vår individuella kommunikation till dig mot bakgrund av dina intresse- och fokusområden samt för att skicka dig relevant marknadsföring i form av bland annat nyhetsbrev. Dina personuppgifter samkörs med cookiedata enligt beskrivningen i vår cookiepolicy.
Uppgifter som vi använder: Allmänna personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, cookiedata, användarbeteende online, fordonsinformation, preferenser. 
Behandlingsgrund: Samtycke – GDPR art. 6.1 a. 
När du lämnar ditt samtycke beror överföringen på vårt legitima intresse som går före dina intressen och grundläggande rättigheter, där behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna dela samtycket med angivna samarbetspartners som du har samtyckt till – GDPR art. 6.1 f.

Anpassad marknadsföring: Vår marknadsföring i nyhetsbrev, på vår webbplats, i våra appar och på sociala medier anpassas efter dina personliga preferenser utifrån vår kunskap om dig genom profilering, se artikel 6.1 f i GDPR, där vi behandlar:
Ditt namn, e-postadress, intresseområden, cookies, IP-adress, geografisk plats, uppgifter från våra kunddatabaser, uppgifter från dina sociala medieprofiler.
Behandlingsgrund: Legitimt intresse – GDPR art. 6.1 f. Vårt legitima intresse av att göra en personligt anpassad marknadsföring till dig åsidosätter dina intressen och grundläggande rättigheter där behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna anpassa marknadsföringen till dig. Vi gör en automatisk utvärdering av dina personuppgifter för att anpassa marknadsföringen till dig, men vi använder inte automatiserade beslut som har rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i avsevärd grad.

Optimering av användarupplevelsen på webbplatsen: Personuppgifter samlas in när du använder vår webbplats. Denna information använder vi för att optimera användarupplevelsen på vår webbplats och de tjänster vi erbjuder. Mer information finns i vår cookiepolicy
Uppgifter som vi använder: Cookiedata, användarbeteende online och vid användarundersökningar med tillhörande tävlingar används också allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer. 
Behandlingsgrund:  Samtycke – GDPR art. 6.1 a.

Vid användning av butiker och verkstäder – När du handlar hos en auktoriserad återförsäljare och använder en auktoriserad serviceverkstad tar vi emot och behandlar uppgifter om dig som importör för följande syften:  

Leverans av tjänst: När du handlar hos en auktoriserad återförsäljare eller använder en auktoriserad serviceverkstad tar vi emot och behandlar dina personuppgifter i samband med leveransen av köpta tjänster. Detta sker till exempel i samband med beställning av bilar och särskilda reservdelar samt för aktivering av garantier och eventuella tilläggstjänster som erbjuds av importören, t.ex. vägassistans.  
Uppgifter som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, ordernummer, fordonsinformation. 
Behandlingsgrund: Uppfyllande av avtal – GDPR art. 6.1 b.

Service och garantier: För dokumentation av genomförda tjänster och inspektioner, som är en förutsättning för att upprätthålla fabriksgarantin, tar vi emot och behandlar information om din bil. Detsamma gäller om fabriken vidtar åtgärder för att rätta till eventuella fel och brister. Vid behandling av eventuella garantiärenden vidarebefordras och behandlas dokumentation av ärendeförloppet av återförsäljaren, importören och fabriken. Förutom information om ditt fordon kan denna dokumentation innehålla personuppgifter. 
Uppgifter som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, ordernummer, fordonsinformation, ärendehistorik. 
Behandlingsgrund: Uppfyllande av avtal – GDPR art. 6.1 b. 

Kundnöjdhetsundersökningar: För att följa upp kundnöjdheten på marknaden och få information om hur vi löpande förbättrar kundservicen, tar vi emot och behandlar dina personuppgifter i samband med genomförande av kundnöjdhetsundersökningar. 
Uppgifter som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, fordonsinformation, uppgifter om senaste köp. 
Behandlingsgrund: Legitimt intresse – GDPR art. 6.1 f. Behandlingsgrunden för att kunna skicka kundnöjdhetsundersökningar till dig bygger på vårt legitima intresse, där intresset för att skicka dig kundnöjdhetsundersökningar går före dina intressen och grundläggande rättigheter och där utskick av kundnöjdhetsundersökningar är nödvändiga för att vi ska kunna optimera kundupplevelsen.


Servicemeddelanden: För att ge bra kundservice skickar vi servicemeddelanden om t.ex. karossöversyn, rostinspektion osv. som är relevanta för dina garantier. I samband med detta tar vi emot och behandlar dina personuppgifter. 
Uppgifter som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, fordonsinformation, verkstadsbokning. 
Behandlingsgrund: Legitimt intresse – GDPR art. 6.1 f. Behandlingsgrunden för att skicka servicemeddelanden till dig beror på vårt legitima intresse, där intresset för att skicka dig servicemeddelanden åsidosätter dina intressen och grundläggande rättigheter och där utskick av servicemeddelanden är nödvändigt för att säkerställa att information till våra kunder som inte är relaterad till marknadsföring, hanteras i rätt tid.


Statistik och rapportering: För att mäta återförsäljarnas aktivitet, följa upp återförsäljarnas prestationer, utveckla och förbättra säljprocesserna i återförsäljarnätverket samt för att göra kund- och marknadsanalyser, tar vi emot och behandlar dina personuppgifter.   
Uppgifter som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, ärendehistorik.
Behandlingsgrund: Legitimt intresse – GDPR art. 6.1 f. Vårt legitima intresse av att ta fram statistik och rapportering går före dina intressen och grundläggande rättigheter där behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa bästa möjliga uppföljning av aktiviteter ute hos återförsäljarna.

Radering: 6 månader från insamling (därefter anonymiseras uppgifterna).

Andra sammanhang: 

Marknadsföring per brev: Personuppgifter används i marknadsföringssyfte för att t.ex. skicka marknadsföring via brev till dig. Detta kan ske mot bakgrund av information vi har från offentliga listor och/eller från vår kundrelation. 
Uppgifter som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, fordonsinformation, preferenser, andra offentliga uppgifter. 
Behandlingsgrund: Legitimt intresse – GDPR art. 6.1 f. Vårt legitima intresse av att skicka marknadsföring till dig via brev går före dina intressen och grundläggande rättigheter där behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med dig, såvida du inte har gett ett aktivt samtycke till marknadsföring. Utskick av marknadsföring per brev sker inte till kunder som har anmält sig till Robinson-listan.


Inspelningar för marknadsföring: För varumärkesprofilering och marknadsföring av våra produkter och tjänster, inhämtar vi ditt samtycke till att använda inspelningar av dig i vårt marknadsföringsmaterial. Till exempel bildmaterial för sociala medier, webbplatser och broschyrer. 
Uppgifter som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, bilder, video. 
Behandlingsgrund: Samtycke – GDPR art. 6.1 a. 

KÄLLOR  

När vi samlar in information från andra källor än dig är denna källa/dessa källor: 

a) Bilåterförsäljare där syftet är statistik, marknadsföring samt fullgörande av avtal.

b) Offentliga register: Fordonsregistret, personregistret, företagsregistret, där syftet är entydig identifiering och uppfyllande av avtal. 

c) Leasing och finansbolag där vi kan skapa kreditlösningar i samband med att ett avtal ingås. 

d) Kreditvärderingsinstitut där vi kan ta en kreditupplysning i samband med att ett avtal ingås. 

Den insamlade informationen om dig härrör från:

a)EU/EES. 

UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER  

I samband med de syften som anges i policyn lämnar vi ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare: 

a) Relevanta bilåterförsäljare och tillverkare.

b) Samarbetspartners som finansbolag, försäkringsbolag och tjänsteleverantörer (t.ex. för vägassistans, däcklagring, priskalkylatorer och liknande).    

c) Övriga leverantörer och samarbetspartners som bistår vår verksamhet (t.ex. tjänsteleverantörer, teknisk support, leverantörstjänster, finansinstitut).

d) Företag som ingår i Nic. Christiansen-koncernen (Nic. Christiansen-koncernens översikt). 

e) Offentliga myndigheter. 

f) Sociala medier (t.ex. Facebook, LinkedIn). 

ÖVERFÖRINGAR TILL LÄNDER UTANFÖR EES 

Normalt lagrar vi dina uppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder som har en adekvat dataskyddsnivå. Dessa länder har en dataskyddslagstiftning som överensstämmer med lagstiftningen i EES när det gäller dina uppgifter. 

Om vi delar dina uppgifter med företag som är belägna utanför (i) EES eller (ii) länder med en adekvat dataskyddsnivå enligt definitionen i GDPR art. 5, ingår vi avtal med dessa företag om att de ska hantera dina uppgifter på samma sätt som vi. I dessa fall säkerställer vi att de överförda uppgifterna är skyddade. Kontakta oss för mer information om relevanta överföringar och behandlingar.  

Vi delar dina uppgifter med följande typer av mottagare som kan vara lokaliserade utanför EES: 

a) Biltillverkare får fordonsinformation för användning vid fabriksgarantier, statistik och rapportering. 
b) Personuppgiftsbiträden som t.ex. systemleverantörer, får fordons- och personuppgifter för behandling på våra vägnar för de ändamål som anges i policyn. 

LAGRING OCH RADERING 

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det eller de ändamål som uppgifterna behandlas för. Som huvudregel lagras informationen i 5 år från den enskilda behandlingen, men i särskilda fall kan det finnas kortare eller längre lagringsperioder, bland annat för att uppfylla rättsliga krav när det gäller radering eller lagring.  

OBLIGATORISK INFORMATION  

De uppgifter vi samlar in för behandling kommer i vissa fall att vara obligatoriska, det vill säga nödvändiga för att kunna kontakta dig, tillhandahålla tjänsten, göra kreditupplysningar osv. I samband med genomförandet av den konkreta personuppgiftsbehandlingen kommer vi att informera dig om vilka uppgifter som är obligatoriska. Om vi inte får de obligatoriska uppgifterna kan vi inte tillhandahålla den önskade tjänsten eller behandlingen. 

RÄTTIGHETER 

Du har följande rättigheter: 

 • Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. 
 • Du har också rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dina personuppgifter. 
 • I synnerhet har du en ovillkorlig rätt att neka behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. 
 • Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Din återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som gjorts innan du återkallar ditt samtycke.  
 • Du har rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).
 • Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du har rätt till dataportabilitet i vissa fall och detta kan bero på de konkreta omständigheterna i samband med behandlingen. 
 • Du kan alltid lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, t.ex. Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se).  Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta Personuppgiftsansvarig på [email protected]
  Senast uppdaterad: 2022-05-19