Communities Topbanner

Samhällsprojekt och partnerskap

Tillsammans hittar vi nya lösningar

Att samarbeta kring hållbarhetslösningar tycker vi på Hyundai är ett av de effektivaste sätten att förbättra vår värld på. Därför ingår vi i en rad olika partnerskap och samhällsprojekt för att snabbare skapa en mer hållbar framtid.
Samarbete med globala organisationer

Samarbete med globala organisationer

I arbetet mot en mer hållbar framtid anser vi på Hyundai att samarbeten med andra organisationer som fokuserar på att bevara miljön är ett värdefullt bidrag.

Stöttar lokala samhällsprojekt

Stöttar lokala samhällsprojekt

Hyundai bedriver en mängd olika aktiviteter för att stegvis göra världen bättre. Vi arbetar till exempel för att minska utsläppen av fint damm, förebygga trafikolyckor samt stöttar en rad olika samhällsprojekt.

Stöd i Covid-19-pandemin

Stöd i Covid-19-pandemin

Vi har bidragit med samhällshjälp under coronapandemin genom bland annat donationer, medicinsk utrustning, personlig skyddsutrustning och fordonsflottor till volontärer.

About Breaker Large Healthy Seas Newcastle Dive
About Breaker Small Style Recycled

Samarbete med Healthy Seas

Hyundai är stolta över samarbetet med frivilligorganisationen Healthy Seas. Både vår utveckling av utsläppsfria mobilitetslösningar och Healthy Seas arbete för att skydda marina ekosystem bidrar till att göra världen till en bättre plats.

Tillåt kakor att titta på videon

Avlägsna marint skräp

Världens hav spelar en viktig roll för att upprätthålla livet på jorden, men de är under ständigt hot. Hyundai samarbetar med Healthy Seas för att hjälpa till att avlägsna plast och rester av fiskeutrustning från havet. Enligt en rapport från FN kastas uppskattningsvis mer än 580 miljoner kilo fiskeutrustning i havet varje år, vilket utgör en tiondel av allt marint skräp.
Communities Healthy Seas

Praktisk hjälp: Healthy Seas verksamhet

Healthy Seas arbetar med volontärdykare för att ta upp fiskenät från rev och skeppsvrak. De anordnar även utbildningsprogram på skolor för att lära barn hur viktigt det är att hålla haven rena, samt samarbetar med fiskare för att förhindra att deras fisknät hamnar i havet eller på soptippen.

Vi hjälper Healthy Seas med finansiering för att de tillsammans med sina samarbetspartners ska kunna återvinna kasserade fisknät och förvandla dem till nylongarn och slutligen nya produkter.

Communities Spogelses Net

Ta upp kasserade fiskenät

Hyundai och Healthy Seas arbetar med volontärdykare från välgörenhetsorganisationen "Ghost Diving" för att ta upp kasserade fisknät från rev och skeppsvrak. Ligger näten kvar skadar de det marina djurlivet i årtionden. Genom att avlägsna marint skräp säkerställer Healthy Seas ett friskare undervattensekosystem och en mer hållbar framtid.

Communities Cyklus

Från avfall till användning

Tillsammans med ett nätverk av samarbetspartner hjälper Healthy Seas till att återvinna plastavfall till nya material i en cirkulär ekonomi. Återvunna fiskenät och annat nylonavfall omvandlas till ECONYL®, ett återvunnet nylongarn som används för att tillverka nya produkter. Ett material vi på Hyundai tänker inkorporera i våra bilar. Ett första steg togs med IONIQ 5, som kan fås med golvmattor tillverkade av ECONYL®.

76 ton skräp avlägsnat i Ithaka

76 ton skräp avlägsnat i Ithaka

Hyundais första upprensningsaktivitet tillsammans med organisationen Healthy Seas gick av stapeln på Världshavsdagen den 16 juni 2021 i Ithaka, Grekland. För att återställa Ithakas skönhet hjälpte Hyundai Healthy Seas med deras största upprensningsinitiativ någonsin.

Partnerskap med Divers Alert Network

Förutom att stötta Healthy Seas arbete med att rensa haven har vi på Hyundai även försett det icke-vinstdrivande nätverket Divers Alert Network (DAN) med en KONA Electric till deras europaturné vid namn European Sustainability Tour.
Samarbete med DAN Europe

Samarbete med DAN Europe

DAN Europe är en ideell organisation som arbetar för dykares hälsa och säkerhet.

Communities Michael Cole

"Hyundai is delighted to be celebrating this World Oceans Day with our partner Healthy Seas and Divers Alert Network Europe. As purpose-driven organisations, we understand the vital role that the seas and oceans play in the health and happiness of our communities. That’s why Hyundai is pleased to be working with Healthy Seas and DAN Europe to ensure a sustainable future for generations to come."

 

Michael Cole – President & CEO Hyundai Motor Europe

Läs mer om Hyundais hållbarhetsarbete

Företagets stora hållbarhetsengagemang

Företagets stora hållbarhetsengagemang

Innovativa produkter och mobilitetstjänster

Innovativa produkter och mobilitetstjänster

Tillbaka till översikten

Tillbaka till översikten