Company Topbanner

Företaget

Vårt engagemang inom hållbarhet

På Hyundai har vi ett stort hållbarhetsengagemang och strävar ständigt efter att minska vårt koldioxidavtryck genom att producera hållbara fordon, leda den globala omställningen mot vätgasdrivna bilar och driva våra fabriker på ett miljövänligt sätt.

Tillåt kakor att titta på videon

Bekämpa klimatförändringar inom verksamheten

Hyundai har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser på våra anläggningar och införa innovativ teknik för att motverka klimatförändringar. Vi investerar i förnybara energianläggningar, så som solcellsanläggningar, samtidigt som vi utvecklar och tillämpar ny teknik som kan minska energiförbrukningen.
Reducera utsläppen

Reducera utsläppen

Hyundai strävar kontinuerligt efter att minska utsläppen av växthusgaser i allt vi gör. Vi uppger koldioxidutsläppsinformation via CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) och kommunicerar även på andra sätt kring klimatförändringar med våra olika intressenter.

Hantera vattenresurser

Hantera vattenresurser

Fabriken i Ulsan planerar att minska sina spillvattenvolymer med 300 ton per dag och föroreningar med två ton per år genom att återvinna spillvatten och förbättra sina avloppsreningsverk. Fabriken i Asan har ett system där allt spillvatten från anläggningen och bostadsområdena återvinns.

Minimera spillmaterial

Minimera spillmaterial

Fabriken i Ulsan har förbättrat sitt hållbarhetsarbete genom att separera fast förbränt material och öka återvinningsgraden av syntetiskt avfall från 5,6% till 20%, vilket gett en återvinningsgrad på totalt 93%. Framtidsplanen är att bygga en anläggning för naturlig dehydratisering av CWS-färgavfall för att minska avfallsvolymen med cirka 400 ton.

Minska farliga kemikalier

Minska farliga kemikalier

Vi ersatte natriumnitriten på vår växellådsfabrik samt metanolen, boroxiden och svavelsyran på vår materialanläggning med oreglerade material, vilket minskade vår årsanvändning av farliga kemikalier med 45 ton.

Skapa en hållbar leveranskedja

Hyundai skapar en hållbar leveranskedja som omfattar hela vår verksamhet. För att främja detta mål har vi ett nära samarbete med våra leverantörer och samarbetspartners för att etablera en säker arbetsmiljö och en företagskultur som leds ansvarsfullt, på både ett socialt och miljömässigt plan.

Förbättra hanteringen av växthusgasutsläpp

För att motverka klimatförändringar minskar vi kontinuerligt utsläppen av växthusgaser med hjälp av innovativ teknik – både på våra anläggningar och i våra fordon. Vi strävar efter att minska utsläppen både inom och utanför vår verksamhet. Vårt fokus på utveckling och försäljning av miljövänliga fordon så som elbilar, bränslecellsdrivna fordon och elektriska drivlinor bidrar dessutom till minskade utsläpp under körning jämfört med fossildrivna bilar.
IONIQ 5

IONIQ 5

Läs mer
KONA Electric

KONA Electric

Läs mer

Fokus på hållbara tillverkningsprocesser

På Hyundai arbetar vi för att minska utsläppen av växthusgaser inom hela verksamheten genom att skapa hållbara tillverkningsprocesser. Ett sätt att göra världen till en lite bättre plats för kommande generationer.

Tillåt kakor att titta på videon

Förbättring år efter år, anläggning efter anläggning

Tack vare vårt stora hållbarhetsengagemang investerar vi i förnybara energianläggningar, så som solcellsanläggningar, samtidigt som vi utvecklar och tillämpar ny teknik som kan minska energiförbrukningen. Varje avdelning och anläggning har ett hållbarhetsengagemang och tillsammans förbättrar vi oss år efter år, anläggning efter anläggning.
Förbättringar på fabriken i Ulsan

Förbättringar på fabriken i Ulsan

Vi byggde ett solcellsdrivet kraftverk på en existerande parkeringsplats i Ulsan och planerar att uppföra kraftproduktionsanläggningar med en total effekt på 27 MW.

Förbättringar på fabriken i Asan

Förbättringar på fabriken i Asan

I Asan satsar vi på att minimera utrustningens användning under icke-produktiva timmar och har minskat energiförbrukningen och utsläppen genom att installera högeffektiv utrustning. Vi har även investerat 550 000 EUR i en värmepump i lackeringsverkstaden och har startat ett energisparprogram för att minska utsläppen av växthusgaser ytterligare.

Förbättringar på fabriken i Jeonju

Förbättringar på fabriken i Jeonju

I Jeonju utvecklar och tillämpar vi tillverkningsmetoder som är utformade för att minimera energianvändningen vid produktionsanläggningen för att minska växthusgasutsläppen. Vi minskade koldioxidutsläpp med totalt 1 039 ton genom att installera högeffektiv utrustning och optimera temperaturen i anläggningen.

Europeiska anläggningar – mindre utsläpp och större hållbarhet

För att bättre kunna tillgodose den europeiska marknadens behov öppnade vi en produktionsanläggning i Turkiet 1997 och en i Tjeckien 2008. Precis som i våra övriga fabriker strävar vi efter att minska energiförbrukningen och växthusgasutsläppen. Låt oss ta en snabb titt på några av de åtgärder som vi har genomfört på fabrikerna.

Läs mer om Hyundais hållbarhetsarbete

Innovativa produkter och mobilitetstjänster

Innovativa produkter och mobilitetstjänster

Hållbara samhällsprojekt och partnerskap

Hållbara samhällsprojekt och partnerskap

Tillbaka till översikten

Tillbaka till översikten