3100X1330 Hyundai Rayssa ASC4776 004 Iso Coated V2

CO2-neutralitet 2045

Hyundai är på väg mot CO2-neutralitet år 2045

För att nå målet utökar vi bland annat vårt sortiment av elbilar, utvecklar nästa generations elbilsplattformar och investerar i mer hållbara energi- och tekniklösningar.

Tillåt kakor att titta på videon

Mitt i en positiv utveckling

Vår vision "Progress for Humanity" bygger på viljan att säkerställa universell mobilitet och samtidigt främja ett utsläppsfritt samhälle. I och med lanseringen av IONIQ och vårt 20 år långa forskningsarbete inom vätgasteknik, samt elektrifieringen av våra bilar har vi banat väg för en mer hållbar värdekedja. Vi tror att bilindustrin har ett stort ansvar, men också stora möjligheter, att vara proaktiv och ta täten i kampen mot klimatförändringarna. Vi kommer att fortsätta framåt på den inslagna vägen med hjälp av ständig förbättring inom fyra nyckelområden – både för mänskligheten och för framtida generationers skull.
Elektrifiering

Elektrifiering

Genom att flytta fokus från förbränningsmotorer till elektrisk mobilitet kommer alla nya Hyundai-bilar som säljs i Europa från och med 2035 att vara antingen batteridrivna eller bränslecellsdrivna elbilar.

Vätgas

Vätgas

Vätgas har förmågan att förändra mobiliteten för alltid och är en avgörande komponent i vårt mål att nå koldioxidneutralitet. Vårt mål är att främja denna banbrytande drivkraft i alla samhällsviktiga sektorer.

Produktionskedjan

Produktionskedjan

Genom att förbättra våra tillverkningsprocesser, gå över till förnybar energi i våra fabriker samt stötta våra leverantörer strävar vi mot att uppnå CO2-neutralitet genom hela produktionskedjan.

Socialt ansvar

Socialt ansvar

Vårt engagemang för en renare och mer hållbar framtid sträcker sig bortom fordonsindustrin. Genom olika partnerskap och samarbeten vill vi försöka efterlämna en bättre planet till nästa generation.

Generation One är snart här

Generation One är vår benämning på den första generationen som kommer att leva i en CO2-neutral värld. De ansträngningar vi gör idag för att skapa en renare, mer hållbar framtid bidrar till att denna generation får ärva en värld som de vill vårda och värna om.

Elektrifiering av nya bilar

Transportering står för cirka 20 % av de globala CO2-utsläppen, varav över 70 % kommer från vägtransporter, inklusive personbilar. Elbilar har potential att drastiskt minska koldioxidutsläppen från personbilstrafik. Genom att öka andelen sålda elbilar har vi möjlighet att reducera utsläppen – vilka utgör en viktig milstolpe i våra globala mål för koldioxidneutralitet.
100 % innan 2035

100 % innan 2035

Vår prioritet är att växla från förbränningsmotorer till elmotorer. Därför kommer alla nya Hyundai-bilar som säljs i Europa från och med 2035 att vara antingen batteridrivna eller bränslecellsdrivna elbilar.

Hur når vi dit?

Hur når vi dit?

Vi har redan ett brett elektrifierat modellprogram. Ambitionen är att vi ska utöka denna satsning till att även omfatta Hyundais kommersiella fordon, så som bussar och lastbilar.

Vätgas-boost

Vätgas-boost

Vätgas spelar en avgörande roll i vår strävan att bli CO2-neutrala. Därför kommer Hyundai under de kommande åren att utöka vårt utbud av vätgasdrivna personbilar, lastbilar och bussar.

Investeringar i nya plattformar och laddningsnätverk

IONITY – ett växande laddningsnätverk

IONITY – ett växande laddningsnätverk

Vårt uppdrag är inte bara att utveckla avancerad elbilsteknik, utan också att kunna ge kunderna enkel tillgång till laddningsmöjligheter. Tillsammans med BMW Group, Daimler, Volkswagen Group och Ford har vi investerat i IONITY och fortsätter därmed att stötta det växande laddningsnätverket i hela Europa.

Vår nya helt elektriska plattform

Vår nya helt elektriska plattform

Vår senaste elbil IONIQ 5 bygger på vår nya helt elektriska plattform, E-GMP, som står för Electric Global Modular Platform. Den har möjliggjort en helt ny era av elbilar med supersnabb uppladdning, lång räckvidd, massor av plats, blixtsnabb acceleration och exceptionell dragkapacitet.

Vehicle-to-grid (V2G)

Vehicle-to-grid (V2G)

Vi på Hyundai utvecklar för närvarande nästa generations laddningsteknik vehicle-to-grid (V2G). Tekniken ska möjliggöra strömöverföring från elbilens batteri till elnätet. Användaren kommer att kunna ladda sin elbil när elpriset är lågt, till exempel under natten, och överföra ström vid tidpunkter då elpriset är högt vilket resulterar i ett stabilare elnät.

Second Life Battery Energy Storage System (SLBESS)

Second Life Battery Energy Storage System (SLBESS)

Alla Hyundais batterier är skapade för att kunna användas igen. Det innebär att de kan återanvändas eller delvis få nytt liv i ett batterilagringssystem, även kallat Second Life Battery Energy Storage System (SLBESS). Dessa system kan förse hela hem eller kontor med ström och avsevärt minska CO2-utsläppen.

Vi bygger ett vätgassamhälle

Vätgas är så mycket mer än en alternativ energikälla. Som ett av de mest använda grundämnena i universum erbjuder väte en långsiktig lösning på de problem som energisektorn står inför idag. Från produktion och distribution till användning av vätgas i bilar, lastbilar, bussar och andra former av mobilitet, satsar vi på att etablera vätgas som en välkänd och utbredd energikälla i vårt samhälle. Denna innovativa energikälla har potential att förändra inte bara transportsektorn utan även alla aspekter av industrin och våra liv. Vätgasens framtid har aldrig varit ljusare.
Vätgas-mobilitet

Vätgas-mobilitet

Även om vätgas oftast används för personbilar, har tekniken med ett bränslecellssystem potential att användas i alla former av mobilitet. Vi strävar efter att vara ledande inom den mobila vätgasutvecklingen och vill utöka användningen av energikällan till att inte enbart omfatta personbilar utan även kommersiella fordon, kollektivtrafik, fartyg, Urban Air Mobility (UAM) och mycket mer.

Grön vätgas

Grön vätgas

Idag produceras merparten av vätgas med hjälp av fossila bränslen. Men det finns ett bättre tillvägagångssätt. Grön vätgas produceras med hjälp av elektrolys, en process som omvandlar vatten till väte och syre. Använder man förnybar energi så som vind- eller solkraft under processen ”lagras” den alstrade elektriciteten i väte, viket säkerställer en grön utsläppsfri energikälla. Vi på Hyundai tror starkt på grön vätgas. Inte bara som bränslekälla utan även som en katalysator för samhällsförändringar. Vår plan är att tillhandahålla förnybar energi så som sol- och vindkraft genom vårt partnerskap med RE100.

NEXO

NEXO

Hyundai NEXO är vår andra masstillverkade vätgasbil och den släpper inte ut något annat än vatten. Och inte nog med det, NEXO renar även luften. Via fronten sugs luft in till bränslecellerna och ett filter avlägsnar 99,9% av alla mikropartiklar. Den luft som inte används släpps ut igen via avgasröret, renare än när den kom in.

CO2-neutralitet från produktion till drift

Vårt löfte att minska CO2-utsläppen sträcker sig längre än våra ansträngningar för att utveckla den mobila elektrifieringen och vätgastekniken. Vi tar också ansvar för att förbättra hela vår produktionskedja och affärspraxis, öka energieffektiviteten och gå över till förnybara energikällor i större utsträckning.
RE100 – ett internationellt initiativ

RE100 – ett internationellt initiativ

RE100, Renewable Energy 100 Percent, är ett globalt initiativ som leds av Climate Group och sammanför världens mest inflytelserika företag som strävar efter att använda sig av 100% förnybar energi. Inom det första medlemsåret är alla medlemmar skyldiga att presentera planer på hur deras övergång till förnybar energi ska ske på kort och lång sikt. Hyundai har varit medlem sedan 2021.

Omställning till förnybar energi

Omställning till förnybar energi

En viktig milstolpe i vår strävan att uppnå global CO2-neutralitet 2045 är vår ambition att gå över till 100% förnybar energi i alla våra produktionsanläggningar. Vår fabrik i Tjeckien är den första planerade europeiska ombyggnaden.

Från del till färdig bil

Från del till färdig bil

En avgörande faktor för vår konkurrenskraft inom elfordonssektorn är vårt leverantörsnätverk. Därför kommer vi på Hyundai att fortsätta att övervaka och stötta alla våra partners i deras resa mot CO2-neutralitet. Det gör vi genom att tillhandahålla riktlinjer, utbildning och skapa ett samarbetsprogram för hela vår leveranskedja inklusive råmaterial.

Smarta fabriker

Smarta fabriker

Hyundai Motor Group Innovation Center i Singapore (HMGICS) kommer fungera som ett nav för skapandet av ett innovativt mobilitetsekosystem samt forskning inom relevanta områden i produktionskedjan, inklusive fordonsleverans och provkörning. Det ska dessutom utvecklas till att vara utsläppsfritt och uteslutande använda sig av sol- och vätgasenergi.

Projekt för att minska avfall och koldioxidutsläpp

Återvinning av plastavfall

Återvinning av plastavfall

Genom att använda resurser från avfallsmaterial som kasserade fiskenät, skapar vi ekonomiskt värde.

Mer om projektet
Fokus på återvunnet material

Fokus på återvunnet material

Att använda återvunnet material i nya bilar samt återvinna både gamla bilar och batterier är ett viktigt fokusområde.

Mer om projektet
Re:Style

Re:Style

Projektet Re:Style använder sig av begagnat bilmaterial som läder, glas och krockkuddar för att tillverka kläder.

Mer om projektet

Tillåt kakor att titta på videon

Vad vill du läsa mer om?

IONIQ – framtidens elektriska serie

IONIQ – framtidens elektriska serie

Läs mer
Hitta din elektrifierade Hyundai

Hitta din elektrifierade Hyundai

Läs mer