Hyundai Orginaldelar

Hyundai Originaldelar är speciellt framtagna för din Hyundai. De håller lika hög kvalitet som din bil och har samma specifikationer som de delar som monteras av Hyundais bilfabriker. Alla originaldelar konstrueras enligt högt ställda kvalitetskrav och genomgår noggranna inspektioner efter varje arbetsmoment.

  • reserv_delar_1

Använd alltid Hyundai Orginaldelar

För att vara säker på att varje del av din bil fungerar på bästa möjliga sätt och att bilen får den tillförlitlighet och livslängd du förväntar dig, välj alltid reservdelar från Hyundai. Hyundai Originaldelar är prisvärda eftersom de ser till att din bil bibehåller sitt värde på bästa sätt.
Hyundai Originaldelar är tillverkade för den högsta standaren och passar sömlöst till de andra fabrikstillverkade delarna i din bil. Snabba leveranser och att de alltid passar perfekt kortar ner reparationstiderna.

original delar

Söker du en särskild bildel eller reservdel?

Vi kan hjälpa dig att ordna rätt originaldel till din Hyundai. Kontakta din Hyundaiverkstad så hittar vi tillsammans den del du söker. Din närmaste Hyundaiverkstad hittar du under verkstäder eller på telefon 020-677 677.

Hitta verkstad

Läs mer om Hyundai Originaldelarna luftfilter, bromsbelägg, kupéluftfilter, bränslefilter, oljefiltem, kamrem och övriga Hyundai Orignaldelar nedan.


Luftfilter (motor)

Motorns luftfilter renar insugningsluft och dämpar insugningsljudet.


genuine-parts-Highlights1-luftfilter

orginaldelar luftfilter

orginaldelar-bildtest

Motorn kräver en exakt blandning av bränsle och ren luft (syre) för att fungera optimalt. På vägen till motorn passerar luften filtret, som fångar upp smuts och andra partiklar, för att endast ren luft ska blandas med bränslet och för att motorn inte ska skadas. Med tiden sätts luftfiltret gradvis igen av de partiklar som samlas i det. Det medför att luftflödet försämras och att motorns prestanda blir sämre och att bränsleförbrukningen ökar. Därför måste filtret bytas enligt anvisningarna i serviceprogrammet.

Ett luftfilters kvalitet går inte att avgöra genom att bara visuellt granska det. Men genom att välja ett Hyundai originalluftfilter, som är utvecklat och tillverkat för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och driftsäkerhet.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


Bromsbelägg

Bromsbeläggen för skivbromsar monteras i bromsoken, på båda sidorna av skivan.

genuine-parts-Highlights1-bromsbelagg

orginaldelar broms

hyundai orginaldelar bromsbelagg

Bromsbeläggen består av stålplåt med friktionsmaterial vända mot bromsskivan. När du trampar på bromspedalen pressas bromsbeläggen mot skivan från båda sidorna och bromsar bilen.

Kvalitén på ett bromsbelägg går inte att avgöra genom att bara visuellt granska det. Men genom att välja Hyundai originalbromsbelägg, som är utvecklade och tillverkade för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och driftsäkerhet samt optimalt kort bromssträcka.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


Kupéluftfilter

Luftfilter som rengör luften i kupén.

genuine-parts-Highlights1-kupeluftfilter

orginaldelar kupeluftfilter

hyundai orginaldelar kupelu

Luftfiltret, som är en komponent i klimatanläggningen, fångar upp smutspartiklar och pollen. Det innebär att luften i kupén blir renare än den omgivande luften. För pollenallergiker medför filtret en stor fördel. Luftfiltret sätts gradvis igen av de partiklar som samlas i det. Det medför att luftflödet till kupén gradvis minskar. Därför måste filtret bytas enligt anvisningarna i serviceprogrammet.

Kvalitén på ett kupéluftfilter går inte att avgöra genom att bara visuellt granska det. Men genom att välja Hyundai originalkupéluftfilter, som är utvecklat och tillverkat för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och funktion.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


Bränslefilter (dieselmotorer)

Bränslefiltret samlar upp smuts- och andra partiklar för att inte föroreningar ska orsaka slitage i motorn.

genuine-parts-Highlights-branslefilter

orginaldelar branslefilter

hyundai orginaldelar branslefilter

Bränslefiltret motverkar motorslitage. Det måste dock bytas enligt anvisningarna i serviceprogrammet. I annat fall kan det bli igensatt, vilket medför att bränsletillförseln stryps och motorns prestanda sjunker.

Kvalitén på ett bränslefilter går inte att avgöra genom att bara visuellt granska det. Men genom att välja Hyundai originalbränslefilter, som är utvecklat och tillverkat för din bil, är du garanterad högsta kvalitet, funktion och driftsäkerhet.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


Oljefilter

Motoroljan cirkulerar genom filtret, som fångar upp främmande partiklar. Därigenom renas oljan som smörjer motorns alla rörliga delar.

genuine-parts-Highlights1-oljefilter

orginaldelar oljefilter

hyundai orginaldelar oljefilter

När oljan cirkulerar i motorn blir den successivt mer och mer förorenad. Det innebär också att oljefiltret med tiden blir mer och mer igensatt och därför måste bytas i samband med varje oljebyte, enligt de anvisningar som finns i serviceprogrammet.

Kvalitén på ett oljefilter går inte att avgöra genom att bara visuellt granska det. Men genom att välja Hyundai originaloljefilter, som är utvecklat och tillverkat för din bil, är du garanterad högsta kvalitet, funktion och driftsäkerhet.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


Kamrem (vissa motorer)

Vevaxeln driver kamremmen som driver kamaxlarna som reglerar öppning och stängning av ventilerna.

genuine-parts-kamrem

orginaldelar kamrem

hyundai orginaldelar kamrem

Kamremmen måste vara exakt kalibrerad så att kamaxlarna öppnar och stänger ventilerna i exakt rätt ögonblick under motorns arbetscykel (4-takt: 1- Insug. 2 - Kompression. 3 - Arbetstakt. 4 - Utblås). Om kamremmen går av stannar motorn direkt. Det medför i sin tur risk för andra skador på motorn. Det är därför viktigt att kamremmen byts enligt anvisningarna i serviceprogrammet.

Kvalitén på en kamrem går inte att avgöra genom att bara visuellt granska den. Men genom att välja en Hyundai originalkamrem, som är utvecklad och tillverkad för din bil, är du garanterad högsta kvalitet, funktion och driftsäkerhet.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


Övriga delar

Här hittar du övriga originaldelar till din Hyundai bil

  • reserv_delar_1

genuine-parts-nedre bararm

Nedre bärarm

Varje komponent i hjulupphängningarna, som den här bärarmen, är noggrant testad för att garantera optimal funktion.

Kvalitén på en komponent för hjulupphängningarna går inte att avgöra genom att bara visuellt granska den. Men genom att välja en Hyundai originaldel, som är utvecklad och tillverkad för din bil, är du garanterad högsta kvalitet, funktion och driftsäkerhet.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-Highlights-hjullager

Hjullager

Hjullagren, som det här exemplet, är noggrant testat för att garantera optimal funktion.

Kvalitén på ett hjullager går inte att avgöra genom att bara visuellt granska det. Men genom att välja ett Hyundai originalhjullager, som är utvecklat och tillverkat för din bil, är du garanterad högsta kvalitet, funktion och driftsäkerhet.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-kamkedja

Kamkedja

Varje kamkedja är noggrant testat för att garantera optimal funktion.

Kvalitén på en kamkedja går inte att avgöra genom att bara visuellt granska den. Men genom att välja en Hyundai originalkamkedja, som är utvecklad och tillverkad för din bil, är du garanterad högsta kvalitet, funktion och driftsäkerhet.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-Highlights1-tryckplatta

Tryckplatta (koppling)

Varje tryckplatta är noggrant testat för att garantera optimal funktion.

Kvalitén på en tryckplatta går inte att avgöra genom att bara visuellt granska den. Men genom att välja en Hyundai originaltryckplatta, som är utvecklat och tillverkat för din bil, är du garanterad högsta kvalitet, funktion och driftsäkerhet.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-stotfangare

Stötfångare fram

Varje originalkarossdel är utvecklad och testad av Hyundai för exakt passning.

Kvalitén på en karossdel går inte att avgöra genom att bara visuellt granska den. Men genom att välja Hyundai originalkarossdelar, som är utvecklade och tillverkade för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och bästa passning.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-stotfangare-bak

Stötfångare bak

Varje originalkarossdel är utvecklad och testad av Hyundai för exakt passning.

Kvalitén på en karossdel går inte att avgöra genom att bara visuellt granska den. Men genom att välja Hyundai originalkarossdelar, som är utvecklade och tillverkade för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och bästa passning.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-Kopplingslamell

Kopplingslamell

Varje originalslitdel, som t ex kopplingslameller, är utvecklade och testade för bästa funktion och slitstyrka.

Kvalitén på en kopplingslamell går inte att avgöra genom att bara visuellt granska den. Men genom att välja en Hyundai originalkopplingslamell, som är utvecklad och tillverkad för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och optimal slitstyrka.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-bromsskival

Bromsskiva

Varje originalslitdel, som t ex bromsskivor, är utvecklade och testade för bästa funktion och slitstyrka samt för att bidra till kort bromssträcka.

Kvalitén på en bromsskiva går inte att avgöra genom att bara visuellt granska den. Men genom att välja en Hyundai originalbromsskiva, som är utvecklad och tillverkad för din bil, är du garanterad högsta kvalitet, optimal slitstyrka samt säker bromsfunktion.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-generator

Generator

Varje originaldel, som t ex generatorn, är utvecklad och testad för bästa funktion och driftsäkerhet.

Kvalitén på en generator går inte att avgöra genom att bara visuellt granska den. Men genom att välja en Hyundai originalgenerator, som är utvecklad och tillverkad för din bil, är du garanterad högsta kvalitet, optimal slitstyrka samt säker bromsfunktion.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-grill

Grill (kylare)

Varje originaldel, som t ex grillen, är utvecklad och testad för bästa funktion och passning. Den ger också din bil sin identitet.

Kvalitén på en grill går inte att avgöra genom att bara visuellt granska den. Men genom att välja en Hyundai originalgrill, som är utvecklad och tillverkad för din bil, är du garanterad högsta kvalitet, samt passning.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-bransleinjektor

Bränsleinjektor (Bensinmotor)

Varje originaldel, som t ex bränsleinjektorer, är utvecklade och testade för bästa funktion och driftsäkerhet.

Kvalitén på en bränsleinjektorer går inte att avgöra genom att de visuellt granskas. Men genom att välja Hyundai originalinjektorer, som är utvecklade och tillverkade för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och driftsäkerhet.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-drivaxel

Drivaxel

Varje originaldel, som t ex drivaxlarna, är utvecklade och testade för bästa funktion och driftsäkerhet.

Kvalitén på en drivaxel går inte att avgöra genom att bara visuellt granska den. Men genom att välja en Hyundai originaldrivaxel, som är utvecklad och tillverkad för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och slitstyrka.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-dimljus

Dimljus

Varje originaldel, som t ex dimljusenheterna, är utvecklade och testade för bästa funktion.

Kvalitén på en dimljusenhet går inte att avgöra genom att bara visuellt granska den. Men genom att välja en Hyundai originaldimljusenhet, som är utvecklad och tillverkad för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och bästa funktion.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-stralkastarenhet

Strålkastarenhet

Varje originaldel, som t ex strålkastarenheterna, är utvecklade och testade för bästa funktion.

Kvalitén på strålkastarenheter går inte att avgöra genom visuell granskning. Men genom att välja Hyundai originalstrålkastarenheter, som är utvecklade och tillverkade för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och bästa funktion.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-bakljusgrupp

Bakljusenheterna

Varje originaldel, som t ex bakljusenheterna, är utvecklade och testade för bästa funktion.

Kvalitén på bakljusenheterna går inte att avgöra genom visuell granskning. Men genom att välja Hyundai originalbakljusenheter, som är utvecklade och tillverkade för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och bästa funktion.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-Ljuddampare

Ljuddämpare - Bakre del

Varje originaldel, som t ex ljuddämparna, är utvecklade och testade för bästa funktion.

Kvalitén på en ljuddämpare går inte att avgöra genom att bara visuellt granska den. Men genom att välja en Hyundai originalljuddämpare, som är utvecklad och tillverkad för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och bästa funktion.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-tandstift

Tändstift

Varje originaldel, som t ex tändstiften, är utvecklade och testade för optimal funktion och lång livslängd. Det är dock viktigt att byte sker enligt anvisningarna i serviceprogrammet.

Kvalitén på tändstiften går inte att avgöra genom visuell granskning. Men genom att välja Hyundai originaltändstift, som är utvecklade och tillverkade för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och bästa funktion.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-glodstift

Glödstift

Varje originaldel, som t ex glödpluggarna är utvecklade och testade för optimal funktion och lång livslängd.

Kvalitén på glödstiften går inte att avgöra genom visuell granskning. Men genom att välja Hyundai originalglödstift, som är utvecklade och tillverkade för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och bästa funktion.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-Kylare

Kylare

Varje originaldel, som t ex kylaren är utvecklad och testad för optimal funktion och lång livslängd.

Kvalitén på kylaren går inte att avgöra genom en visuell granskning. Men genom att välja en Hyundai originalkylare, som är utvecklad och tillverkad för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och säker funktion.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-Stotdampare

Stötdämpare

Varje originaldel, som t ex stötdämparna är utvecklade och testade för optimal funktion och lång livslängd.

Kvalitén på stötdämpare går inte att avgöra genom visuell granskning. Men genom att välja Hyundai originalstötdämpare, som är utvecklade och tillverkade för din bil, är du garanterad högsta kvalitet och säker funktion.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-Kedjespannare-

Kedjespännare för kamkedjan

Varje originaldel, som t ex kedjespännaren, är utvecklad och testad för optimal funktion och lång livslängd.

Kvalitén på kedjespännaren går inte att avgöra genom en visuell granskning. Men genom att välja en Hyundai originalkedjespännare, som är utvecklad och tillverkad för din bil, är du garanterad högsta kvalitet, lång livslängd och säker funktion.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-Turboaggregat

Turboaggregat

Varje originaldel, som t ex turboaggregatet är utvecklat och testat för optimal funktion och lång livslängd.

Kvalitén på turboaggregatet går inte att avgöra genom en visuell granskning. Men genom att välja ett Hyundai originalturboaggregat, som är utvecklat och tillverkat för din bil, är du garanterad högsta kvalitet, lång livslängd och säker funktion

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


genuine-parts-Drivremmar

Drivremmar

Varje originaldel, som t ex drivremmarna är utvecklade och testade för optimal funktion och lång livslängd.

Kvalitén på drivremmar går inte att avgöra genom visuell granskning. Men genom att välja Hyundai originaldrivremmar, som är utvecklade och tillverkade för din bil, är du garanterad högsta kvalitet, lång livslängd och säker funktion.

Behöver du hjälp? Kontakta din närmaste Hyundaiverkstad.

Hitta verkstad


Bilderna som visas på den här webbsajten är fotograferade under olika förhållanden. Det betyder bl a att färgåtergivningen på bildskärmen kanske inte blir korrekt. Bilderna ska också ses som exempel på de komponenter som beskrivs. De kan skilja sig något från de reservdelar, som är original för just din bil.

Stäng
Missa inte våra nyheter och erbjudanden
- prenumerera på Hyundais nyhetsbrev
Genom att fylla i din e-postadress ovan samtycker du till att Hyundaikoncernen och de återförsäljare som är knutna till Hyundaikoncernen får använda den för bl.a. informations- och marknadsföringsändamål. För mer information se vår integritetspolicy.
Laddar...
Icon chat 4f2c2cefecd7f346d471433e581e5759238aa8ff3b999753033ae0cde38ace54
Chatta

Ställ dina frågor här

Välj modell

Välj motor

Välj utrustning

Jämför utrustningspaket

Färg

Välj färg

Välj takfärg

(Färgen kan avvika från det faktiska utförandet.)

Finansiering

Så har vi räknat

Privatlån

Priset är av generalagent rekommenderat cirkapris. Priser sätts av varje återförsäljare. Finansieringsförslaget avser Hyundai Finans med 3.95% i nominell ränta samt ett restvärde på ca 40%. Inbyte/Kontantinsats motsvarande 30% (min. 20% enl. lag).

Privatleasing

Priset är av generalagent rekommenderat cirkapris. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Privatleasingförslag via Hyundai Finans: 36 mån, 4 500 mil, ingen första förhöjd avgift. Övermil debiteras med 10 kr per mil, men prata med din återförsäljare om du innan känner att du vill göra en beräkning på fler antal mil redan nu.

Tjänstebil

Förmånsvärde: Avser förmånsvärde netto beräknat med 50% marginalskatt.

Företagsleasing Alla priser exkl moms. Vi har räknat med en förhöjd första leasingkostnad om 20% av bilens värde. Aviseringsavgift på 55:- samt Uppläggningsavgift på 595:- tillkommer. Restvärde 50%. Leasingtid 36 månader.

www.hyundaifinans.se