Wheel Alignment 2 Topbanner

Fria verkstäder

Information till verkstäder

All teknisk dokumentation, som Hyundai, i enlighet med gruppundantagsförordningen (EU-kommissionens förordning 1400/2002), är förpliktigad att överlämna till oberoende verkstäder och andra intresserade, kan hittas via denna länk: service.hyundai-motor.com

Digital servicebok för Hyundai

I Hyundais digitala servicebok kan du som verkstad registrera service och ta del av en bils servicehistorik. Du hittar den här:

Digital servicebok

Första gången du ska logga in

Om det är första gången du ska logga in måste du begära åtkomst till tjänsten via länken här ovan. Vi eftersträvar att behandla förfrågningar löpande under alla vardagar.

Så fort vi godkänt din förfrågan får du ett mejl med en länk för att skapa ett engångslösenord. När du bestämt lösenord kan du logga in och registrera nästa service och ta del av din bils servicehistorik. Var uppmärksam på att servicetillfällen från andra tjänster inte visas för tillfället.

Behöver du hjälp?

Vänligen skriv till kundservice, [email protected], om du behöver hjälp.

OBS: Tjänsten stöder inte webbläsaren Internet Explorer fullt ut.