I30 N Fastback Topbanner Sikkerhed

Säkerhet i30 Fastback N

Fart och säkerhet går hand i hand

Säkerheten i i30 Fastback N är precis lika optimal som bilens prestanda. Bilen är utrustad med säkerhetssystemet Smart Sense som gör att du kan dra nytta av en rad avancerade säkerhet- och förarassistansfunktioner.

Automatisk nödbroms (FCA)

FCA är ett avancerat aktivt säkerhetssystem som varnar föraren i nödsituationer och automatiskt kan bromsa bilen om så skulle krävas. Systemet är aktivt från 9 km/h och uppåt, och kan registrera andra fordon och även fotgängare.

Aktivt filkörningssystem (LFA)

När den här funktionen är aktiverad ser den till att bilen håller sig mitt i körfältet (i hastigheter mellan 0 till 180 km/h) och följer bilen framför dig.

Filhållningsassistenten (LKA)

Funktionen använder sig av frontkameran för att registrera vägmarkeringarna. Om bilen oavsiktligen skulle vara på väg ur sitt körfält, varnar systemet föraren om detta och kan också aktivt styra emot för att leda tillbaka bilen in i sitt körfält.

eCall

eCall

Vid händelse av en olycka kan denna funktion automatiskt ringa upp 112. Om bilens passagerare ej är i stånd till det uppger bilen följande:

  • Bilens position och körriktning
  • Tidpunkt för olyckan
  • Bilmodell

Vad vill du läsa mer om?

Ny förbättrad prestanda

Ny förbättrad prestanda

Mer om prestanda
Alltid uppkopplad

Alltid uppkopplad

Mer om uppkoppling
Sportig komfort

Sportig komfort

Mer om komfort
Utrustning och tillbehör

Utrustning och tillbehör

Mer om utrustning