120818 Hyundai Model KONA 1440X810 Oversigt 2
Vad är klimatbonus?
Hyundai har länge hållit sig i framkant när det kommer till utvecklingen av elbilar åt konsumenter och har idag marknadens bredaste utbud. Har du funderat på att köpa en elbil så kan det vara bra att känna till lite mer om klimatbonus.

Visste du att regeringen i samband med nya klimatmål 2018 införde ett bonus malus-system för att öka motivationen att välja bilar med låga utsläpp? Klimatbonusen är till för att stimulera köp av eldrivna bilar där du som privatperson får upp till 60 000 kr i bonus för nya bilar med nollutsläpp. Detta är även maxbeloppet för bonus.

För laddhybrider räknas bonusen ut baserat på 60 000 kr minus 714 kr per gram koldioxid per kilometer (g/km) som fordonet släpper ut enligt vägtrafikregistret. Lägstanivån för klimatbonus är 10 000 kr vilket innebär att vid 70g CO2/km upphör klimatbonusen. Undantaget är bilar som drivs med fordonsgas, de får en bonus på minst 10 000 kr. Utbetalningen av bonus sker tidigast sex månader från köpet av klimatbonusbilen.

120818 Hyundai Model KONA 1440X810 Performance 3
120818 Hyundai Model KONA 1440X810 Performance Ikoner 5

Malus å andra sidan är motsatsen till bonus och betyder dålig. När det gäller fordonsskatten så är malus till för att straffa bilar med höga utsläpp och därmed styra bilköpare till bilar med lägre utsläpp. Från och med 2020 får fordon tagna i trafik under 2020 eller senare släppa ut maximalt 70 g/km för att inkassera bonus, medan fordon som har tagits i trafik före 2020 max får släppa ut 60 g/km.

Vem kan få klimatbonus?
Du kan få klimatbonus om du har köpt en ny klimatbonusbil under 2020. Tänk på att du måste meddela transportstyrelsen inom 6 månader från köpet.

Du som har köpt en ny bil som släpper ut under 70g CO2/km kan ansöka om klimatbonus hos Transportstyrelsen. Högst bonus får du som har köpt en elbil, men det gäller även bilar som drivs tillsammans med elmotor eller andra förnybara drivmedel – t.ex. plug-in-hybrid och bränslecellsbil.

Det krävs att det är en ny svenskregistrerad bil som inte har varit påställd tidigare, och den får inte byta ägare innan bonusen har betalats ut. Bilen behöver även uppfylla de krav som är satta för att klassas som en klimatbonusbil. Du kan läsa mer om det i detalj hos Transportstyrelsen.

Du kan hitta den elbil som passar dig och läsa mer om att köra elektriskt här nedan.

 

Våra elektriska bilar