06 Safty Fodg ªnger

Guide till säkerhetsutrustning

På Hyundai har vi alltid varit glada för ny teknik. Särskilt när det hjälper till att göra våra bilar ännu säkrare. För varje ny modell finns det en ny funktion som förbättrar säkerheten - och i dag är listan över utrustning och funktioner ett mindre uppslagsverk. Det vimlar av namn och förkortningar, men vad betyder de egentligen? Läs vidare för att lära dig mer om säkerheten i din bil.
Adaptiv farthållare

Adaptiv farthållare

ASCC

Ökar säkerheten och minskar stress genom att hålla ett inställt avstånd till framförvarande fordon, eftersom systemet automatiskt sänker eller ökar hastigheten till en förinställd gräns i enlighet med de aktuella trafikförhållandena. I tät, långsam trafik håller SCC det förinställda avståndet ner till 0 km/h och efter ett stopp startar motorn igen och följer framförvarande trafik.

Dödavinkelvarnare med filbytesassistent

Dödavinkelvarnare med filbytesassistent

BCW / BSD

Dödavinkelvarnaren övervakar området på sidorna bakom bilen. Om det upptäcker ett annat fordon, indikeras detta genom att en varningslampa tänds på ytterbackspegeln på den aktuella sidan. Om föraren därefter aktiverar blinkern, hörs en varningssignal vid filbyte om ett annat fordon upptäckts i den döda vinkeln.

Aktiv dödavinkelvarnare

Aktiv dödavinkelvarnare

BCA

Dödavinkelsensorn övervakar bilens bakre hörn med hjälp av radar. En visuell varning visas i sidobackspeglarna om ett annat fordon registreras. Om föraren aktiverar blinkers skickas en ljudsignal när bilen byter till en fil där ett fordon registreras. Med hjälp av denna funktion känns även ett motstånd i ratten som gör det svårare att lämna filen om ett annat fordon är registrerat i döda vinkeln. Beroende på version.

Trötthetsvarnare

Trötthetsvarnare

DAW

Trötthetsvarnaren ökar säkerheten och bekvämligheten genom att kontinuerligt övervaka och analysera körmönstret. Det gör den med hjälp av data om t.ex. rattutslaget, styrmomentet och bilens placering i sitt körfält. När systemet känner igen ett körmönster som tyder på trötthet/okoncentration, varnar det föraren om detta med en ljudsignal och ett meddelande på instrumentpanelen som föreslår en liten kaffepaus.

Automatisk nödbroms

Automatisk nödbroms

FCA

FCA är ett avancerat aktivt säkerhetssystem som varnar föraren i nödsituationer och automatiskt kan bromsa bilen om så skulle krävas. Med hjälp av multifunktionskameran fram, arbetar FCA i tre steg. Först varnar systemet föraren både visuellt och med en ljudsignal. I ett andra steg förbereder det bromsarna för risken för kollision, och i det tredje steget applicerar det full bromskraft för att helt undvika en kollision, eller minimera effekterna av en sådan om den inte skulle gå att undvika. Systemet är aktivt från 8 km/h och uppåt. Beroende på modell så kan fordon, och även fotgängare och cyklister registreras.

Kollisionsvarnare

Kollisionsvarnare

FCWS

Multifunktionskameran övervakar avståndet mellan din bil och fordonet framför. Om systemet upptäcker att det finns risk för en kollision, varnar det föraren om detta, både med ljus- och ljudsignaler.

Helljusassistans

Helljusassistans

HBA

När helljusassistansen sätts i automatläget nattetid, detekterar systemet såväl mötande fordon som sådana som ligger framför i det egna körfältet och bländar ner till halvljus för att inte blända andra trafikanter. När systemet inte registrerar några andra fordon, bländar det automatiskt upp till helljus igen.

Skyltavläsare

Skyltavläsare

ISLW

Den intelligenta varningen för hastighetsbegränsningar använder sig av frontkameran och information från navigationssystemet för att läsa av den aktuella hastighetsbegränsningen. Denna visas sedan i realtid både på instrumentpanelen och på navigationssystemets display, tillsammans med ev. omkörningsförbud (tillval).

Filbytesvarnare

Filbytesvarnare

LDWS

Med hjälp av frontkameran övervakar filbytesvarnaren vägmarkeringarna och bidrar aktivt till ökad säkerhet genom att varna om föraren oavsiktligt är på väg ut ur körfältet.

Filkörningssystem, aktiv

Filkörningssystem, aktiv

LFA

När denna är aktiverad, ser den till att bilen håller sig mitt i sitt körfält (i hastigheter mellan 0 till 150 km/h), både på motorväg och i stan. Beroende på version.

Filhållningsassistans, aktiv

Filhållningsassistans, aktiv

LKA

Med hjälp av kameran på vindrutan registrerar filhållningsassistenten vägmarkeringarna. Om föraren oavsiktligt lämnar filen varnar systemet föraren och aktiverar om nödvändigt en motstyrning för att vägleda bilen tillbaka in i filen.

Rörelsedetektor

Rörelsedetektor

LVDA

Den här smarta funktionen meddelar föraren med en signal när framförvarande fordon börjar röra på sig igen efter att ha stått stilla, t.ex. vid ett stoppljus eller i en kö.

Varningssystem för korsande trafik vid backning

Varningssystem för korsande trafik vid backning

RCCW

Med hjälp av radarsensorer monterade bak, minskar RCCW risken för kollision med fordon som närmar sig från sidan när man backar ut från ställen där sikten är skymd. RCCW skannar av området 180 grader bakom bilen med radar, och varnar föraren både visuellt och med en ljudsignal om något fordon skulle närma sig från endera sidan bakom bilen. Beroende på version.

Backsensor

Backsensor

RCTA

När du lägger i backen på bilen registrerar backsensorn om fordon närmar sig från sidan och varnar dig om det behövs. Beroende på modell.

Statiskt kurvljus

Statiskt kurvljus

LBA-S

Med statiskt kurvljus får du extra bra sikt när du svänger. En extra lampa lyser upp vägen för att öka säkerheten (beroende på modell).

Fjärrstyrd parkering

Fjärrstyrd parkering

RSPA

Parkering är enkelt. Med denna funktion parkerar bilen sig själv, utan att någon finns i bilen. Den kan också köra ut igen, så att det blir lätt för dig att komma in.

Hur fungerar det?

Se när Euro NCAP testar två av våra bilar och sätter säkerhetsfunktionerna på prov.

Tillåt kakor att titta på videon

Tillåt kakor att titta på videon

Vill du veta mer?

Testinstitutet Euro NCAP

Testinstitutet Euro NCAP

Hyundai ligger i absoluta toppen när det gäller säkerhet. Fråga bara Euro NCAP. Din säkerhet i en Hyundai är en avgörande faktor, når vi utvecklar och tillverkar våra bilar. Därför har så många som elva av våra mest populära modeller också fått högsta poäng när det gäller säkerhet av det välkända testinstitutet Euro NCAP.

Läs mer
Nästa generations säkerhet

Nästa generations säkerhet

Vill du förstå allt din bil gör per automatik för din säkerhets skull? Vi har samlat information om alla våra olika aktiva, passiva och innovativa säkerhetssystem på ett och samma ställe.

Ta reda på mer