Elevate är framtiden för räddningstjänsten

Elevate är framtiden för räddningstjänsten

10 Juli 2019

Om du frågar vem som helst inom räddningstjänsten, kommer de berätta för dig att de första 72 timmarna efter en naturkatastrof inträffat är de mest avgörande för att rädda liv. Däremot kan det beroende på typen av katastrof (skogsbrand, jordbävning, storm eller översvämning) vara svårt för räddningstjänst och att ta sig fram och förse de i nöd med den hjälp de behöver. 

Ett helt unikt fordonskoncept

Behovet av effektiv, snabb och motståndskraftig transport för assistans vid katastrofer har drivit oss till att utveckla det första fordonet någonsin med rörliga ben. Elevate är ett innovativt fordonskoncept som kombinerar teknologin från elbilar med teknologin från robotar, vilket resulterar i att Elevate kan ta sig över svåra hinder olikt något annat fordon. Det unika med Elevate är att de robotliknande benen kan vrida sig åt fem olika vinklar och kan därmed röra sig i vilken riktning som helst. Elevate har därför två olika lägen som den kan skifta emellan beroende på situationen.

Tillåt kakor att titta på videon

Nya möjligheter för räddningstjänsten

Föreställ dig en bil som ligger i ett dike bara några meter från vägen. Med hjälp utav sina rörliga ben kan Elevate ta sig upp och klättra tillbaka till vägen och potentiellt rädda skadade passagerare. Att ta människor dit bilar aldrig varit förut är vad vi ser som framtidens mobilitet.

Vid en tsunami eller jordbävning kan dagens räddningstjänst endast ta sig fram till kanten av själva förstörelsen. De behöver gå resterande väg till fots. Elevate kan i sitt första läge enkelt köra till platsen och klättra rätt över alla hinder.

Underlättar vardagen för alla

Teknologin kan även användas till annat än nödsituationer. Människor som lever med funktionshinder som inte har tillgång till en ramp hade kunnat boka en självkörande Elevate som med hjälp av sina ben kan gå upp för eventuella trappor, till dörren så att rullstolen enkelt kan rulla in fordonet. För vardagssituationer kan Elevate även gå in i sitt andra läge. Då fälls benen upp, och fordonet kan köra på motorvägar med samma hastighet som vilken bil som helst.

Däremot kan inget annat fordon klättra över en vägg på 1,5 meter, kliva över ett gap på 1,5 meter, ta sig över diverse terräng eller ha en en spårbredd på 14,5 meter. Med detta innovativa koncept hoppas vi därför att vi i framtiden kan förändra och omdefiniera tanken av vad en bil kan och ska göra.